• Duyurular
 • İndeksler

  Dergimizin yer aldığı indeksler

  ULAKBİM -Dergipark

  (Natıonal Academic Network And Informaiıon Center);

  TR-Dizin; National Library / Turkey Articles Bibliography;

  MLA Folklore Bibliography; Turkologischer Anzeiger;

  ERIH PLUS

  The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences;

  CEEOL

  Central and Eastern European Online Library;

  CrossRef  DOI Digital Object Identifier;

  ACLA American Comparative Literature Association; 

  SOBIAD Social Sciences Citation Index; 

  TEI Index of  Turkish Education;

  IdealonlineDatabase;

  Universityjournals;

  Worldcat;

  Elektronische Zeitschriftenbibliothek;

  IIJIF

   International Innovative Journal Impact Factor;

  SIS;Scientific Indexing Services;

    Academic Resource Index/ResearchBib;

  Arastirmax - Scientific Publication Index;

  ISAM 

  Database for Articles on Turkish History,Literature, Culture and Art;

  Index Copernicus;

  AcademicKeys;

  DRJI

  Directory of Research Journals Indexing;

  Arastirmax Scientific Publication Index;

  Genamics JournalSeek.

  Google Scholar;

  MIAR

  Matrix for the Analysis of Journals.

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2018-1 / 93. sayı

  Mayıs 2018-2 / 94. sayı

  Ağustos 2018-3 / 95. sayı

  Kasım 2018-4 / 96. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler, sitemizdeki Makale Takip Sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

   

  Yayın Kabulü:

  2018 yılı makale kontenjanımız dolmuştur. 2019 yılı sayıları için makale gönderilebilir.

   

  ********************  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

   

Dizinler


Dergimizin yer aldığı indeksler

ULAKBİM -Dergipark

(Natıonal Academic Network And Informaiıon Center);

TR-Dizin; National Library / Turkey Articles Bibliography;

MLA Folklore Bibliography; 

Turkologischer Anzeiger;

ERIH PLUS

The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences;

CEEOL

Central and Eastern European Online Library;

CrossRef  DOI Digital Object Identifier;

ACLA American Comparative Literature Association; 

SOBIAD Social Sciences Citation Index; 

TEI Index of  Turkish Education;

IdealonlineDatabase;

Universityjournals;

Worldcat;

Elektronische Zeitschriftenbibliothek;

IIJIF

 International Innovative Journal Impact Factor;

SIS;Scientific Indexing Services;

  Academic Resource Index/ResearchBib;

Arastirmax - Scientific Publication Index;

ISAM 

Database for Articles on Turkish History,Literature, Culture and Art;

Index Copernicus;

AcademicKeys;

DRJI

Directory of Research Journals Indexing;

Arastirmax Scientific Publication Index;

Genamics JournalSeek.

Google Scholar

MIAR

Matrix for the Analysis of Journals

 


 

 


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr