• Duyurular
 • İndeksler

  Dergimizin yer aldığı indeksler

  ULAKBİM -Dergipark

  (Natıonal Academic Network And Informaiıon Center);

  TR-Dizin; National Library / Turkey Articles Bibliography;

  MLA Folklore Bibliography; Turkologischer Anzeiger;

  ERIH PLUS

  The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences;

  CEEOL

  Central and Eastern European Online Library;

  CrossRef  DOI Digital Object Identifier;

  ACLA American Comparative Literature Association; 

  SOBIAD Social Sciences Citation Index; 

  TEI Index of  Turkish Education;

  IdealonlineDatabase;

  Universityjournals;

  Worldcat;

  Elektronische Zeitschriftenbibliothek;

  IIJIF

   International Innovative Journal Impact Factor;

  SIS;Scientific Indexing Services;

    Academic Resource Index/ResearchBib;

  Arastirmax - Scientific Publication Index;

  ISAM 

  Database for Articles on Turkish History,Literature, Culture and Art;

  Index Copernicus;

  AcademicKeys;

  DRJI

  Directory of Research Journals Indexing;

  Arastirmax Scientific Publication Index;

  Genamics JournalSeek.

  Google Scholar;

  MIAR

  Matrix for the Analysis of Journals.

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2018-1 / 93. sayı

  Mayıs 2018-2 / 94. sayı

  Ağustos 2018-3 / 95. sayı

  Kasım 2018-4 / 96. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler, sitemizdeki Makale Takip Sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

   

  Yayın Kabulü:

  2018 yılı makale kontenjanımız dolmuştur. 2019 yılı sayıları için makale gönderilebilir.

   

  ********************  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

   

Yayın Kurulu


Kubilay Aktulum (Hacettepe Üniversitesi- aktulum@hacettepe.edu.tr)

Ali Berat Alptekin (Konya Üniversitesi- aalptekin@konya.edu.tr)

 Ingeborg Baldauf (Humboldt Universitat- ingeborg.baldauf@rz.hu-berlin.de)

lhan Başgöz (Em. Öğr.Üyesi- turkish@indiana.edu) 

Fuat Bozkurt (Akdeniz Üniversitesi fbozkurt@akdeniz.edu.tr)

Bernt Brendemon (Universitas Oslo- bernt.brendemoen@ikos.uio.no)

Özkul Çobanoğlu (Hacettepe Üniversitesi -ozkul@hacettepe.edu.tr.)

Nurettin Demir (Hacettepe Üniversitesi- demir@hacettepe.edu.tr)

Ali Duymaz (Balıkesir Üniversitesi- aduymaz@balikesir.edu.tr)

Nevzat Gözaydın (Ankara Üniversitesi-  gozaydın@tdk.org.tr)

Tuğrul İnal (Hacettepe Üniversitesi- tinal@hacettepe.edu.tr)

 Kurtuluş Kayalı (Ankara Üniversitesi- ankara@ankara.edu.tr)

Jaklin Kornflit (Syracuse University- kornfilt@syr.edu)  

Muhtar Kutlu (Ankara Üniversitesi- mkutlu@ankara.edu.tr)

Eva Kincses Nagi (Szeged Universitat- evakincsesnagy@gmail.com)

Eunkyung Oh (Dongduk Women’s University- euphra33@hanmail.net )

Metin Özarslan (Hacettepe Üniversitesi- metino@hacettepe.edu.tr) 

Jonathan Stuubs (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi-stuubs@ciu.edu.tr)

Mária Ivanics (Szeged University- res13986@helka.iif.hu)Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr