• Duyurular
 • İndeksler

  Dergimizin yer aldığı indeksler

  ULAKBİM -Dergipark

  (Natıonal Academic Network And Informaiıon Center);

  TR-Dizin; National Library / Turkey Articles Bibliography;

  MLA Folklore Bibliography; Turkologischer Anzeiger;

  ERIH PLUS

  The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences;

  CEEOL

  Central and Eastern European Online Library;

  CrossRef  DOI Digital Object Identifier;

  ACLA American Comparative Literature Association; 

  SOBIAD Social Sciences Citation Index; 

  TEI Index of  Turkish Education;

  IdealonlineDatabase;

  Universityjournals;

  Worldcat;

  Elektronische Zeitschriftenbibliothek;

  IIJIF

   International Innovative Journal Impact Factor;

  SIS;Scientific Indexing Services;

    Academic Resource Index/ResearchBib;

  Arastirmax - Scientific Publication Index;

  ISAM 

  Database for Articles on Turkish History,Literature, Culture and Art;

  Index Copernicus;

  AcademicKeys;

  DRJI

  Directory of Research Journals Indexing;

  Arastirmax Scientific Publication Index;

  Genamics JournalSeek.

  Google Scholar;

  MIAR

  Matrix for the Analysis of Journals.

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2018-1 / 93. sayı

  Mayıs 2018-2 / 94. sayı

  Ağustos 2018-3 / 95. sayı

  Kasım 2018-4 / 96. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler, sitemizdeki Makale Takip Sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

   

  Yayın Kabulü:

  2018 yılı makale kontenjanımız dolmuştur. 2019 yılı sayıları için makale gönderilebilir.

   

  ********************  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

   

Eserler Sözlüğü


 Kuruluşunun 20. yılını  çeşitli etkinliklerle kutlamaya, kalıcı hizmetler üretmeye devam eden UKÜ bu kapsamda Kıbrıs Türk romanı üzerine önemli bir eser yayımladı. Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mihrican Aylanç, kaleme aldığı eserin Kıbrıs Türk edebiyatında önemli bir kaynak olarak nitelendirildiğini belirtti.  Aylanç, yüz yılı aşan bir geçmişe sahip Kıbrıs Türk romancılığının bilimsel olarak ilk kez ele alındığı çalışmada,  Kıbrıs romanının tarihsel incelenmesinden sonra, başlangıcından günümüze kitap halinde yayımlanmış 124 eserin özetlerinin yer aldığını söyledi. Yrd. Doç. Dr. Mihrican Aylanç “Kıbrıs Türk Romanı Eserler Sözlüğü” adlı eserinin sonuç kısmında da ayrıntılı bir biçimde roman türünün Kıbrıs Türk edebiyatı ve kültüründeki yeri ve öneminin vurgulandığını anlattı.

Dr. Mihrican Aylanç Kıbrıs Türk romanı hakkındaki genel değerlendirmeleri ile kendi başına kalıcı bir akademik kaynak özelliği taşıdığını ifade ederek çalışmasının bu konuda çalışacak araştırmacılara da kaynak olabileceğini vurguladı. Kitabın  Sunuş yazısında ise, İstanbul Marmara Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel Kefeli, eser hakkında “Ada’daki duygu ve düşünce dünyasından kesitler veren romanların içerikleriyle ilgili tespitlerin öğrenciler kadar Kıbrıs’ı tanımak isteyen okurların da dikkatini çekeceği ve Kuzey Kıbrıs’ta hızla gelişen edebiyatın dünyaya tanıtılması misyonuna önemli bir katkısı olacağı inancındayım” yorumunda bulunuyor.


Öğretim Üyesi’nden “Kıbrıs Türk Romanı” Üzerine Kaynak Eser

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mihrican Aylanç’ın “Kıbrıs Türk Romanı Eserler Sözlüğü” adlı eseri yayımlandı.


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr