• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın makaleleriyle birlikte ORCID ID kayıtlarını da göndermelerini rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilmektedir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale kontenjanı

  dolmuştur.

   

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


Özet


MÜZİK TERAPİ UYGULAMALARI VE BAZI ÜLKELERDEKİ EĞİTİMİ
Müzik, tarih boyunca eski Mısır, Çin, Yunan, Orta Asya vb. medeniyetlerinde terapi amacıyla kullanılmıştır. İlkel kabilelerdeki sihirbaz doktorlar, hastanın veya onun bedenindeki kötü ruhun ses ve şarkısını bularak onu iyi etmeye çalışmışlardır. Türkler Orta Asya’da tapınma ve büyünün yanı sıra müziği de iyileştirme amaçlı kullanmış, Selçuklu ve Osmanlılar döneminde pekçok şifahane yaptırmış, müzik terapi üzerine kitaplar yazmışlardır. Afrika’da bazı kabileler bugün dahi müzik terapi geleneğini devam ettirmektedirler. Müziğin tedavideki yakın tarihçesine bakacak olursak; Praglı Müzikterapist Raudnitz, 1848’de psikozlarda ilk defa müziğin tıptaki önemini inceleyen kişi olmuştur. Ardından farklı ülkelerde ardı arkasına çalışmalar başlamış, müzik terapi dernekleri açılmış ve daha sonra da üniversitelerde müzik terapi bölümleri kurulmuştur. Günümüzde ise Avrupa, Amerika ve Asya’da pekçok ülkede lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde müzik terapi eğitimi verilmekte, pekçok dernek ve merkezde çalışmalar yürütülmektedir. Türkiye’de ise müzik terapi konusunda akademik eğitim veren herhangi bir kurum bulunmamaktadır. Ancak son yıllarda açılan dernekler, merkezler, üniversiteler ve kişisel çabalar ile müzik terapi çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmada Norveç, Letonya, Japonya, İngiltere, Arjantin, Brezilya, Mısır ve Türkiye’deki müzik terapi eğitimi ve eğitim veren kurumlar anlatılmış, güncel çalışmalara yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Müzik, Terapi, Eğitim.

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr