• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın makaleleriyle birlikte ORCID ID kayıtlarını da göndermelerini rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilmektedir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale kontenjanı

  dolmuştur.

   

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


Özet


KADERCI JACQUES ILE EFENDISI’NDE DIDEROT’NUN GÖZÜNDEN KADINLAR VE AŞK ALGISI
Kaderci Jacques ve Efendisi adlı diyalog romanı hem biçim hem de içerik açısından Diderot’nun düşünce evrenini temsil eden temel eserlerden biri olarak karşımıza çıkar. İlkin Grimm’in Correspondance littéraire adlı dergisinde tefrika edilerek birkaç ayrıcalıklı okurla buluşmuş ve 1778–1780 yılları arasında Schiller tarafından Almancaya çevrilerek 1792’de basılmış olan Kaderci Jacques ve Efendisi’nin Fransızca olarak ilk basım 1796’da yapılır Eserin diyalog biçiminde yazılmış olmasının getirisi olarak farklı konu ve alanlara yapılan hızlı geçişlerin yanı sıra, gerek Jacques’ın gerekse diğer yan karakterlerin anlattıkları öyküler de kurgu içinde kurgu yaratmaya olanak tanıyan çok sesli bir yapıya işaret etmektedir. Bu açıdan bakıldığında, roman boyunca anlatılan hikâyelerin arasında tutarlı bir bağ bulunmamasının Diderot’nun eklektik bir kurguya yöneldiği izlenimini uyandırması da kaçınılmazdır. Öte yandan, eserin özünü oluşturan dünya görüşü göz önüne alındığında, bu birbirinden bağımsız tabloların bir araya getirilişindeki tesadüfiliğin ya da keyfiliğin aslında son derece tutarlı bir bakış açısının getirisi olduğunu görmek mümkündür. Burada sözü geçen alın yazısı, başka bir deyişle kadercilik (fatalizm) kavramı metafizik temellendirmelere dayanan bir varoluş algısından ziyade, insanın içinde bulunduğu biyolojik ve sosyal koşulların doğrudan bir sonucu olarak algılamak hem Diderot’nun felsefesine hem de Aydınlanma Çağı’nın düşünsel yapısına uygun düşecektir. Bu noktada, eserde “kadercilik” düşüncesinin gizli bağıyla birbirleriyle ilişkilenen farklı olay ve anlatılar arasında başka bir ortak noktanın daha var olduğunu belirtmek gerekir: Aşk teması, alın yazısını motifini en çok öne çıkaran kavramların başında gelmektir.

Anahtar Kelimeler
Diderot, Kaderci Jacques ile Efendisi, Kurgu, Tema, Aşk algısı.

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr