• Duyurular
 • 100. İlhan Başgöz Özel Sayısı

  Önemli bir kavşak noktası olarak gördüğümüz Ağustos-2019 yılında yayımlanacak ve ülkemizin yüz akı bilim insanlarından Prof.Dr.  İlhan Başgöz  adına yayımlanacak 100. özel sayımızda siz değerli (davetli) akademisyen, yazar ve  araştırmacılarımızın makale, eleştiri, değerlendirme içeriğindeki ürünleriyle  katkıda bulunmalarını  ümit etmekteyiz.

  Öte yandan 100. sayımızla birlikte dergimizin kurucusu ve halen Yayın Koordinatörü olan Sayın Metin Turan adına da bu sayıyla birlikte  özel bir ek yayımlayacağız. Bu ekte de Metin Turan konulu anı, değerlendirme  içerikli yazıların yer almasını dilemekteyiz.100. sayımızda bir eserinizle yer almakla ilgili kararınızı,30 Haziran 2019 tarihine kadar bildirmenizi; katkıda bulunmayı  onayladığınız takdirde eserinizi 30 Temmuz  2019 tarihine kadar dergimize iletmenizi istirham eder, saygılarımızı sunarız.

   


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


Abstract


PARİS AS A MATURATİON PROCESS IN PİNAR KUR’S LİFE AND HER NOVELS: AN ANALYSİS BASED ON JUNG’S CONCEPT OF ‘REBİRTH’ ARCHETYPE
This study which is based on Pinar Kur and her novels on view of literature and on psychodynamic terms Jung’s argument concept of “archetype”, is the first interdisciplinary analysis for Paris, which has an important place in Kur's novels. Despite negative criticisms which are owing to Paris city take place in Kur’s novels, have called such as “ intellectuals’ Western emulation, this situation is intended to reveal the fact that “rebirth” which is actualized in the subconscious of the author. Furthermore, the study was included that Paris, which is repeated itself in author’s novel’s characters, and the analysis of influential “rebirth” archetype. The parameters which are the origin of article are derived from literature studies that will serve to make the subject clear and comprehensible. The literary sources mentioned in the study were searched and the knowledges which were coded according to aims tried to be presented in a meaningful integrity. As a result of the findings obtained in accordance with the purpose revealed that Paris which is played an important role in her change and enrich her personality is not because of her knowing and eager to Western emulation, it is in her subconscious the place of rebirth and reflected in fiction of novel and the life of characters. Pinar Kur who is considered as an important novelist in Turkish literature is considered as an important element in her creation phase and to put forward this unconscious process, it will serve to understand formation of adventures of the elements that are the focal points of the work and narratives of other important authors.

Keywords
Pinar Kur, rebirth, Paris, archetype, maturation.Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr