• Duyurular
 • 100. İlhan Başgöz Özel Sayısı

  Önemli bir kavşak noktası olarak gördüğümüz Ağustos-2019 yılında yayımlanacak ve ülkemizin yüz akı bilim insanlarından Prof.Dr.  İlhan Başgöz  adına yayımlanacak 100. özel sayımızda siz değerli (davetli) akademisyen, yazar ve  araştırmacılarımızın makale, eleştiri, değerlendirme içeriğindeki ürünleriyle  katkıda bulunmalarını  ümit etmekteyiz.

  Öte yandan 100. sayımızla birlikte dergimizin kurucusu ve halen Yayın Koordinatörü olan Sayın Metin Turan adına da bu sayıyla birlikte  özel bir ek yayımlayacağız. Bu ekte de Metin Turan konulu anı, değerlendirme  içerikli yazıların yer almasını dilemekteyiz.100. sayımızda bir eserinizle yer almakla ilgili kararınızı,30 Haziran 2019 tarihine kadar bildirmenizi; katkıda bulunmayı  onayladığınız takdirde eserinizi 30 Temmuz  2019 tarihine kadar dergimize iletmenizi istirham eder, saygılarımızı sunarız.

   


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


Özet


Âliyy’ul Âlâ: Muhafazakar Kadın Kimliğinin Modernleşme Serüveni
Bu çalışma, temel iddiasını, muhafazakâr kadın bedeninin modern ve kapitalist bağlamda yeniden üretildiği tezi üzerine kurmuştur. Sürecin izlencesini üç yıldır çıkmakta olan “ÂL” dergisi oluşturmaktadır. Bu derginin seçilmesindeki temel amaç, “muhafazakar kadın”ın hem modernleşme serüvenini sürecini yansıtması hem de 1980 sonrasında kamusal hayata katılımda geldiği son aşamayı temsil etmesini görüntüleme isteğidir. ÂL dergisinin bir başka farklı özelliği ise muhafazakar gelenek içerisinde sıkça vurgusu yapılan “kendilerine siyasi güç ve iktidarla alan açan erkeklik” algısını, kendilerine açtıkları “kadınsı alanlar” ile tutarsızlaştırma beklentisidir. Bu kadınsı alanların kuşkusuz modernleşmenin sunduğu alanlarla paralel olduğu görülmektedir. Özellikle “moda ve güzellik” kavramlarının kimliklerin sunumunda birincil derecede rol oynaması dikkate değer bulunmuştur. Çalışmada yeterli veriye ulaşılabileceği düşünüldüğü için bir içerik çözümlemesine girişildi ve derginin 2011-2012 tarihleri arasında yayınlanan ilk 10 sayısı üzerinde çalışıldı. Bu derginin seçilmesindeki nedenlerden birisi kadın dergisi olması ikincisi ise muhafazakar bir dergi olmasıydı. Kuşkusuz derginin kadın dergisi olduğu iddiası; ilk sekiz sayısında “Güzel Yaşam Tarzı Dergisi” ve kadınlara özgü görsellikle; 9 ve 10 sayılarda ise “Hanımefendilerin Dergisi” sloganıyla, bir süredir de Aliy’ül Ala adıyla yayınlanıyor olması etkili olmuştur. Derginin ilk sayısı ile onuncu sayı arasında yapılan içerik ve biçim incelemesinde ortaya çıkan değişim çizgisi, aslında bahsi geçen muhafazakar kadın kimliğinin dönüşümünde modern ve kapitalist izleri taşıması bakımından çalışmayı farklılaştırmıştır. Muhafazakar kadın kimliğinin görüntüsü, artık modernist izler taşımakta, muhafazakar kadın kimliği ise kendini estetik, beğeni ve güzellik üçlemesinde modernliğin “kendinde özne” algısından yola çıkarak erkeklik iktidarının dışına taşımaya çalışmaktadır. Böylece Ala dergisinin gündelik pratikleri organize ettiği görülürken, kadın kimliğinin kamusal alanda yeni bir sunum biçimini modernlik ekseninde gerçekleştiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
modernleşme, muhafazakarlık, Türkiye, kadın, ÂLÂ dergisi

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr