• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın makaleleriyle birlikte ORCID ID kayıtlarını da göndermelerini rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilmektedir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale kontenjanı

  dolmuştur.

   

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


MAHTUMKULU FİRÂKÎ’NİN ŞİİRLERİNDE İKİLEMELER VE ÖZELLİKLERİ
(REDUPLICATIONS AND THEIR FEATURES IN MAKHTUMKULU FİRÂKÎ’S POEMS )

Yazar : Ersin Teres  Hüseyin Bozkurt  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 81
Sayfa : 191-204
3312    742


Özet
Eski Türkçe döneminden beri yazılı metinlerde cümlelerdeki anlamı vurgulamak ve güzelleştirmek amacıyla çeşitli yapılardan yararlanılmıştır. Bu yapılardan biri de ikilemelerdir. Türkçenin hemen her döneminde kullanılan ikilemelere günümüz Türk dillerinin yazılı kaynaklarında da rastlanır. Türkmence de bu dillerden biridir. Türkmence yazılmış metinlerde ikilemelere sıkça başvurulur. Klasik Türkmen edebiyatının ve en önemli müelliflerinden biri de Mahtumkulu Firâkî’dir. Türkmencenin yazı dili olarak gelişmesinde önemli bir yere sahip olan Mahtumkulu, şiirlerinin birçoğunda anlatım zenginliği ve ahenk unsuru olarak ikilemeli yapıları kullanmıştır. Mahtumkulu’nun şiirlerinde ahenk unsurlarının başında gelen bu yapılar kuruluş bakımından farklılıklar arz etmektedir. Biz de bu çalışmamızda Mahtumkulu’nun bazı şiirlerini tarayarak onlardan derlediğimiz ikilemeleri çeşitli açılardan inceledik. Öncelikle belli bir düzen içerisinde bu yapıları tasnifledik. Yapılan tasnifleri alt başlıklar şeklinde sıraladık. Bu başlıklar altında yapıları izah etmeye çalıştık. Bunu yaparken sık sık Türkiye Türkçesi’ndeki ikilemelerle karşılaştırma yaptık. Bu açıdan Oğuz grubu Türk Dillerinin iki farklı kolunu temsil eden bu yazı dilleri arasında benzerlikleri ve farklılıkları da ortaya koymaya çalıştık. Çalışmamızda Baymuhammet Atalyyewiç Garryyew’in “Magtymguly” adlı eserinden faydalandık.

Anahtar Kelimeler
İkilemeler, Mahtumkulu Firâkî, Türkmence, Oğuz Grubu Türk Dilleri.

Abstract
Various patterns have been benefited from in order to emphasise the meaning of the sentences within the written texts and to enhance them since the Old Turkic period. One of these patterns is the reduplication. Reduplication, which has been used during almost every period of the Turkish language, can also be seen in the written resources with current Turkish languages. Turkmen is also one of these. Reduplication is frequently used in texts that are written in Turkmen. One of the principle writers of the classical Turkmen literature is Mahtumkulu Firâkî. Mahtumkulu, who has an important place with regards to the development of the Turkmen, has used reduplication patterns in most of his poems as the richness of the expression and as the element of harmony. These patterns, which are the main ones of element of harmony for poems of Mahtumkulu, differ by way of formation. In this respect, we have studied some of the reduplications in our study, which we had compiled by scrutinising some of poems of Mahtumkulu, in various aspects. We haveprimarily classified these patterns in a certain order. We have listed these classifications we have carried out in the form of subtitles. We have tried to explain those patterns under these subtitles. We have frequently compared those with those reduplications available in Turkish. In this respect, we have tried to establish similarities and differences between these written languages, which represent two different branches of Turkish languages of the Oghuz group. We have made use of work of Baymuhammet Atalyyewiç Garryyew with the name of “Magtymguly” in our study.

Keywords
Reduplication, Mahtumkulu Firâkî, Turkmen, Turkish languages of the Oghuz group.

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr