• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Dergimize gönderilecek makale, tanıtım yazısı, vb tüm ürün sahiplerinin ORCID kayıtları ile başvurmaları TR-DİZİN'in kuralıdır. Orcid numarası olmayan yazarlarımıza dergimizde yer verilemeyeceğini saygılarımızla duyururuz.

  ***********


  100. İlhan Başgöz Özel Sayısı

  Önemli bir kavşak noktası olarak gördüğümüz Kasım-2019 yılında yayımlanacak ve ülkemizin yüz akı bilim insanlarından Prof.Dr.  İlhan Başgöz  adına yayımlanacak 100. özel sayımızda siz değerli (davetli) akademisyen, yazar ve  araştırmacılarımızın makale, eleştiri, değerlendirme içeriğindeki ürünleriyle  katkıda bulunmalarını  ümit etmekteyiz.

  Öte yandan 100. sayımızla birlikte dergimizin kurucusu ve halen Yayın Koordinatörü olan Sayın Metin Turan adına da bu sayıyla birlikte  özel bir ek yayımlayacağız. Bu ekte de Metin Turan konulu anı, değerlendirme  içerikli yazıların yer almasını dilemekteyiz.100. sayımızda bir eserinizle yer almakla ilgili kararınızı,30 Haziran 2019 tarihine kadar bildirmenizi; katkıda bulunmayı  onayladığınız takdirde eserinizi 30 Ağustos  2019 tarihine kadar dergimize iletmenizi istirham eder, saygılarımızı sunarız.

   


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


TÜRK DİLLERİ – BİR AİLE PORTRESİNİN ANA HATLARI
(zusamenfasung )

Yazar : Claus Schönig    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 89
Sayfa : 179-203
4171    1606


Özet
Der Artikel behandelt die Geschichte und die Entwicklung der Türksprachen von den frühesten verlässlichen Spuren bis in die Gegenwart. Er bietet einen Überblick über die Sprachen der neu-, der mittel- und der alttürkischen Periode und vermittelt grundlegende Kenntnisse über die Kulturen ihrer Sprecher. Auf Basis dieser Informationen wird der Leser dann durch die Geschichte derjenigen Gruppen geführt, die entweder im Verdacht stehen, an der Formierung der Türksprachen beteiligt gewesen zu sein, oder die tatsächlich eine Türksprache sprachen oder sprechen. Die Behandlung der türkischen Sprachgeschichte schließt auch die Behandlung der türkisch-mongolischen Sprachkontakte ein. Beide Sprachfamilien haben sich seit langer Zeit intensiv gegenseitig beeinflusst, so dass sie einander immer ähnlicher wurden. Dies erscheint momentan wahrscheinlicher als eine genetische Verwandtschaft, wie die Altaische Hypothese sie fordert.

Anahtar Kelimeler
Geschichte des Türkischen; Geschichte des Mongolischen; Türkisch- Mongolische Sprachbeziehungen; Sprache,

Abstract
The article deals with the history and the development of the Turkic languages from the first traces of Turkic until today. It provides the reader with an overview about the languages of the Modern Turkic, the Middle Turkic and the Ancient Turkic periods. Furthermore, the article gives basic informations about the different cultures of the speakers of these languages. The reader is taken through the history of those groups which are suspected to have played a role during the formation of Turkic, and of groups which really spoke or speak a Turkic language. The part about Turkic language history also includes the treatment of Turkic-Mongolic language contacts. Both languagefamilies have influenced each other to such a degree that they became more and more similar to each other through the curse of time. This seems more probable than a genetic relationship between the two language families which is a central postulate of the Altaic Hypothesis

Keywords
History of Turkic; History of Mongolic; Turkic-Mongolic Relations; Language, History and Society

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr