• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın makaleleriyle birlikte ORCID ID kayıtlarını da göndermelerini rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilmektedir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale kontenjanı

  dolmuştur.

   

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


Dramatik ve Postdramatik Bir Tragedya Paradigması: Simon Stephens Motortown Adlı Oyunu
(A Paradigm of Dramatic and Postdramatic Tragedy: Simon Stephens’s Motortown )

Yazar : Mesut Günenç    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 99
Sayfa : 635-644
    


Özet
Tragedya antik Yunan’dan Rönesans’a ve modern çağa kadar teorisyenler tarafından çalışılmış ve yeniden yorumlanmıştır. Hans Thies Lehmann son kitabı Tragedy and Dramatic Theatre (2016) adlı özgün eserinde tragedyanın yüklendiği görevi analiz eder. Onun ayrıntılandırdığı çalışmasında, Lehmann tragedya dönemlerini predramatik, dramatik ve postdramatik olarak sınıflandırır. 21. Yüzyılın başlangıcında dramatik ve postdramatik tragedyalar Sarah Kane, Mark Ravenhill ve Simon Stephens’ın oyunlarında yerlerini almıştır. Dört günde yazılan Simon Stephens’ın oyunu Motortown dramatik ve postdramatik tragedyaların özelliklerini sunar. Birbirleriyle yapısal bağı olan oyun sekiz sahneden oluşur fakat Stephens monologları tercih ederek hiyerarşik yapıyı bozar ve dramatik metin özelliğinden ayrılır. Performansın sahneleme yapısı oyunun başındaki yapılan “oyun dekor kullanılmaksızın sahnelenmesi gerekir” açıklamayla yapı bozumuna uğratılır. Bu noktada oyunda geleneksel anlamda fiziksel eylemi ve acıyı göstererek dramatik tiyatroda ki tragedya anlayışına ve postdramatik tiyatroda geleneksel olmayan şekilde hiyerarşinin yıkılması ve gerçeğin kırılması özelliklerini betimleyen yeni bir bakış açısı getirir. Bu çalışma Simon Stephens’ın çağdaş performansında, dramatik ve postdramatik tiyatronun özelliklerinin nasıl belirlendiğini ve dramatik ve postdramatik tragedya unsurlarının nasıl deneyimlendiğini analiz eder.

Anahtar Kelimeler
tragedya, Simon Stephens, dramatik, postdramatik tiyatro, Motortown

Abstract
Tragedy has been studied and reworked by theorists from ancient Greece through Renaissance and into the modern age. Hans Thies Lehmann examines task of tragedy in his distinctive book Tragedy and Dramatic Theatre (2016). In his detailed study Lehmann classifies periods of tragedy such as predramatic, pure dramatic and postdramatic. In the beginning of 21th century dramatic and postdramatic tragedies have been placed with the plays of Sarah Kane, Mark Ravenhill, and Simon Stephens. Simon Stephens’s play Motortown (2006), written over four days, represents signs of dramatic and postdramatic tragedies. The play consists of eight scenes which have structural order with each other; however Simon Stephens, choosing monologues, deconstructs hierarchical structure and diverges from the dramatic text. Stage structure of the performance is deconstructed by the explanation at the beginning of the play: “the play should be performed as far as possible without decor”. At this point Motortown puts forth a new approach to tragedy in dramatic theatre, which conventionally depicts overt physical acts and suffering on stage, and in postdramatic theatre which unconventionally depicts overt non-hierarchical structure and irruption of the real. This paper considers how traits of dramatic and postdramatic theatre are determined and how aspects of dramatic and postdramatic tragedy are experienced in Simon Stephens’s contemporary performance.

Keywords
tragedy, Simon Stephens, dramatic, postdramatic theatre, Motortown

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr