Doris Lessing’in “An Old Woman and Her Cat” Adlı Öyküsünde Geçici Barınakların Göçebe Eylemler Yoluyla Alternatif Mekanlar Olarak Yaratılması
(Configuration of Transient Shelters as Alternative Spaces Through Nomadic Acts in Doris Lessing’s “An Old Woman and Her Cat” )

Yazar : Özge Üstündağ Güvenç    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 99
Sayfa : 605-622
1411    3640


Özet
Doris Lessing’in The Temptation of Jack Orkney başlıklı kısa öykü kitabından alınan “An Old Woman and Her Cat” adlı öykü, yaşlı ve evsiz bir kadının çeşitli mekanlardaki gezgin deneyimlerini ve kedisiyle birlikte kötü hayat koşullarında verdiği yaşam mücadelesini anlatmaktadır. Bu kadın kahramanın geçici olarak kaldığı sosyal konutlar, gecekondu mahallesinde bir oda ve zengin muhitte harap olmuş bir daire gibi mekanlar, insanların kendilerini ait hissettikleri evlerden değildir. Aksine bu mekanlar yaşlı kadının herhangi bir sıcaklık hissi ve bağlılık duygusu olmaksızın kısa süreliğine kişiselleştirdiği sığınaklardır. Kadın kahramanın ve kedisinin çevreleriyle olan ilişkilerine odaklanmak, mekan ve gezgin kavramlarını Henri Lefebvre’in algılanan, tasarlanan ve yaşanan mekan üçlemesi ve Rosi Bradiotti’nin gezgin kuramı bakımından incelemeyi mümkün kılmaktadır. Bu yaklaşım diğer bir yandan, büyük bir şehirde yaşlı bir kadın ve kedisinin yaşam savaşını görmezden gelen sosyal kaideler ve değerleri açığa çıkarır. Bundan dolayı bu çalışmanın amacı, sadece Londra’daki geçici yerlerin fiziksel özellikleri ile yoksul ve evsizleri zenginden ayıran mekan anlayışını değil, aynı zamanda bu yaşlı kadının kendisi için çevresindeki harabe yerleri yaşanan alternatif mekanlara dönüştürdüğünü tartışmaktır.

Anahtar Kelimeler
Doris Lessing, Henri Lefebvre, Rosi Braidotti, alternatif mekan, gezgin kadın

Abstract
Doris Lessing’s short story “An Old Woman and Her Cat” from her collection, The Temptation of Jack Orkney, revolves around the nomadic experiences of an old and homeless woman in various spaces and her survival under poor living circumstances with her cat. The spaces occupied by the old woman in this story such as the Council flats, the room in the slum and the ruined flat in a wealthy neighbourhood cannot be considered as proper homes where people have a sense of belonging; rather, they are just material places she tries to appropriate as shelters temporarily on the way without a feeling of warmth and attachment to them. Focusing on the woman and the cat’s relationship with their surrounding provides a discussion on space and nomadism within the framework of Henri Lefebvre’s spatial tripartite – the perceived, the conceived and the lived – which is related to Rosi Braidotti’s theory on nomadism. It also reveals the social norms and values, which disregard an old woman and her cat’s struggle for life in a metropolis. Therefore, this article aims to discuss not only the material qualities of transient places in London and their conceived perspective which segregates the poor and the homeless from the wealthy but also the old woman’s configuration of alternative spaces for herself out of the ruins without a sense of home.

Keywords
Doris Lessing, Henri Lefebvre, Rosi Braidotti, alternative space, nomadic female