Künye


folklor/edebiyat

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

Halkbilimi - Edebiyat ve Antropoloji  dergisi

Uluslararası hakemli dergi yılda dört sayı çıkar 

(Şubat – Mayıs – Ağustos – Kasım) 

İlk sayısı 1994 yılında çıkan folklor/edebiyat dergisi Metin Turan tarafından kuruldu ve Ankara'da yayımlanmaya başlandı.

2008 yılından itibaren Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi tarafından yayın hakları alınan dergi,  Üniversitenin akademik yayını olarak yılda dört sayı basılı ve elektronik  yayımlanmakta ve bilim çevrelerine ulaştırılmaktadır.

Sahibi (Yayıncı): Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi adına:

REKTÖR:

Prof.Dr. Halil Nadiri

(hnadiri@ciu.edu.tr- ORCID ID:0000-0003-2053-6534)

 

Genel Yayın Yönetmeni / Editor:

Prof. Dr. Metin Karadağ

(UKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı-mkaradag@ciu.edu.tr- ORCID ID: 0000-0002-7732-2599) )

Yardımcı Editör:

Yrd.Doç.Dr. Mihrican Aylanç (UKÜ, FEF- maylanc@ciu.edu.tr- ORCID ID: 0000-0002-0524-8131)

Akademik Danışma Kurulu (Editorial Board)


1. Assoc. Prof. Dr. Mostafa Abedinifard (Department of Asian Studies, The University of British Columbia- mostafa.abedinifard@ubc.ca -ORCID ID: 0000-0001-7196-3494) CANADA
2. Prof.Dr. Kubilay Aktulum (Department of French Language and Literature, Faculty of Letters, Hacettepe University- aktulum@hacettepe.edu.tr- ORCID ID:0000-0001-9929-937X) TURKEY
3. Prof.Dr. Dan Ben-Amos (University of Pennsylvania- dbamos@sas.upenn.edu) USA
4. Assoc.Prof. Dr. Erik Aasland (University of Agner- erik.aasland@uia.no - ORCID ID: 0000-0001-9397-6712) NORWAY
5. Prof.Dr. Ingeborg Baldauf (Department of Asian and African Studies, Faculty of Humanities and Social Sciences, Humboldt Universitat zu Berlin- ingeborg.baldauf@rz.hu-berlin.de- ORCID ID: 0000-0002-7732-2599) GERMANY
6. Prof.Dr. lhan Başgöz (Department of Folklore and Ethnomusicology, The College of Arts and Sciences, Indiana University Bloomington, Em. Prof. Dr- turkish@indiana.edu) USA
7. Prof.Dr. Bernt Brendemoen (Department of Culture Studies and Oriental Languages, Faculty of Humanities, Universitas Oslo- bernt.brendemoen@ikos.uio.no) NORWAY
8. Prof.Dr. Hande Birkalan Gedik (Institute of Cultural Anthropology and European Ethnology, Faculty of Linguistics, Cultures and Arts, Goethe Universität - birkalan-gedik@em.uni.frankfurt.de) GERMANY
9. Prof.Dr. Özkul Çobanoğlu (Department of Turkish Folklore, Faculty of Letters, Hacettepe University- ozkul@hacettepe.edu.tr- ORCID ID: 0000-0002-1409-4197) TURKEY
10. Prof.Dr. Nurettin Demir (Department of Modern Turkic Languages and Literatures, Faculty of Letters, Hacettepe University- demir@hacettepe.edu.tr) TURKEY
11. Dr. John McDonald (Assitant Prof. Dr. in Department of Classics, Archaeology, and Religion - mcdonaldj@missouri.edu) USA
12. Prof.Dr. John H. McDowell (Department of Anthropology, the College of Arts and Sciences, Indiana University Bloomington - mcdowell@indiana.edu) USA
13. Prof. Dr. Gregory Hansen ( Department of Folklore and English at Arkansas State University- ghansen@astate.edu -ORCID ID: 0000-0002-6358-1207) USA
14. Prof.Dr. Tuğrul İnal (Department of French Language and Literature, Faculty of Letters, Hacettepe University- tinal@hacettepe.edu.tr) TURKEY
15. Prof.Dr. Jaklin Kornfilt (Department of Languages, Literatures and Linguistics, College of Arts and Sciences, Syracuse University- kornfilt@syr.edu) USA
16. Prof.Dr. Eva Kincses-Nagy (Department of Altaic Studies, Faculty of Humanities, Szeged Universitat- evakincsesnagy@gmail.com- ORCID ID: 0000-0001-6496-5862) HUNGARY
17. Prof.Dr. Eunkyung Oh (The Institute for Eurasian Turkic Studies, Dongduk Women’s University- euphra33@hanmail.net- ORCID ID: 0000-0001-6854-6155) SOUTH KOREA
18. Prof.Dr. Metin Özarslan (Department of Turkish Folklore, Faculty of Letters, Hacettepe University-metino@hacettepe.edu.tr) ANKARA- TURKEY
19. Prof.Dr. Ufuk Özdağ (Department of American Culture and Literature, Faculty of Letters, Hacettepe University- ozdag@hacettepe.edu.tr - ORCID ID: 0000-0002-8079-9515 ) ANKARA- TURKEY
20. Prof.Dr. Mária Ivanics (Department of Altaic Studies, Faculty of Humanities, Szeged University- res13986@helka.iif.hu- ORCID ID: 0000-0002-0959-3186) HUNGARY
21. Prof. Dr. John Zemke (Emeritus in Department of Languages, Literatures, and Cultures-zemkej@missouei.edu - ORCID ID: 0000-0002-3038-0812) USA

Alan Editörleri/ Field Editors:

Halkbilimi/Folklore  

Prof.Dr. Hande Birkalan-Gedik (Frankfurt Üniversitesi -  birkalan-gedik@em.uni.frankfurt.de)

Prof. Dr. Arzu Öztürkmen (Boğaziçi Üniversitesi - ozturkmen@boun.edu.tr- ORCID ID: 0000-0002-2555-2501)

Edebiyat/Literature

Prof. Dr. G. Gonca Gökalp Alpaslan (ggonca@hacettepe.edu.tr- ORCID ID: 0000-0001-9421-9107)

Prof. Dr. Ramazan Korkmaz  (Maltepe Üniversitesi -r_korkmaz@hotmail.com - ORCID ID: 0000-0001-6627-3042)

Antropoloji/Anthropology

Prof. Dr.  Akile Gürsoy ( Beykent Üniversitesi - gursoyakile@gmail.com)

Prof.Dr. Serpil Aygün Cengiz (Ankara Üniversitesi DTCF - serpilayguncengiz@gmail.com- ORCID ID: 0000-0001-7448-4317)

Dil-Dilbilim/Linguistics

Prof.Dr. Aysu Erden - (Maltepe Üniversitesi- aysuerden777@gmail.com)

Prof. Dr.  V. Doğan Günay (Dokuz Eylül Üniversitesi- Buca Eğitim Fakültesi. dogan.gunay@deu.edu.tr.)

Yusuf Çotuksöken (yusuf.cotuksoken@hotmail.com)

Yayın - Medya Editörleri

Serpil Aygün Cengiz (Ankara Üniversitesi - serpilayguncengiz@gmail.com);  Meryem Bulut (Ankara Üniversitesi - meryem.bulut@gmail.com); Süheyla Sarıtaş (Balıkesir Üniversitesi - suheylesaritas@gmail.com)

Teknik Editör/Technical Editor:

Metin Turan (m.turan@ciu.edu.tr. ORCID ID: 0000-0002-4849-7680.  UKÜ - Türkiye Temsilcisi) 

Ön Denetim Kurulu:

UKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim elemanları:

Doç.Dr. Gürkan Gümüşatam (ggumusatam@ciu.edu.tr), Yrd.Doç.Dr. Mihrican Aylanç (maylanc@ciu.eu.tr) , Dr. Gülden Sarı(gsari@ciu.edu.tr)

Yabancı Dil Editörleri:

Yrd.Doç.Dr. Linda Fraim (UKÜ- lfraim@ciu.edu.tr)

Yrd.Doç.Dr. Manolya Çalışır (UKÜ- mcalisir@ciu.edu.tr)

Öğr.Gör. Sonay Acar (ezelsonay@gmail.com)

İlkyaz Ariz Yöndem (ilkyaz.yondem@hbv.edu.tr)

İngilizce Servisi - English service 

UKÜ Yabancı Diller Yüksekokulu/ CIU School of Foreign Language

Sekreterya

Şenay Aşandır (UKÜ FEF Sekreteri- saziz@ciu.edu.tr)

Tuğçe Elif Aktaş (UKÜ TDE asistanı)

Türkiye İletişim Adresi:

Ankara Ofis: Bayındır Sok. 30/E Kızılay- Ankara

KKTC:

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi, Lefkoşa

Elektronik iletişim:

https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe

https://www.folkloredebiyat.org