Bu araştırmanın amacı ve kapsamı 1950'lerde Türk Sefarad, Amerikalı Sefarad ve Türk Müslüman kız çocukların oynadığı oyunları keşfetmektir Yaşlı insanlar, çocuklara başka ülkelerde de kültürel aktarım aracılığıyla öğrenilmiş olan ve anlatılagelen bazı oyunlar öğretir. Bu üç grup kadın ile sözlü tarih mülakatları yapılmış ve çocukluk oyunlarındaki metaforlar kendilerine sorulmuştur. Oyunlar grup oyunları ile bireysel oyunlar olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır; ayrıca grup oyunları oturularak ya da hareket edilerek oynanan oyunları kapsarlar. Bu çalışma için yapılan resmi olmayan sohbetler kadın çocukların oynadığı bazı oyunların keşfine yol açmıştır. Kullandıkları metaforların oyunlardaki benzerlikleri, bu çalışmada çevresel beşerî bilimlere dayanan bir barış inşası teorisi önermek için kullanılmaktadır. Kısaca bu çalışma çocukların ne tür oyunlar oynadıklarına, oyunlarda ne tür metaforların bulunduğuna, bu oyunlarla doğaya saygının nasıl inşa edildiğine, çocukların 1- “insan hakları eğitimi,” 2-“çevre eğitimi,” 3- “uluslararası eğitim,” 4- “çatışma çözümü” ve 5- “gelişim eğitimi” (bakınız Harris 2002) bağlamında nasıl eğitildikleri ve çocuk oyunları tartışılan tüm bu grupları hangi milletten millete geçen öğelerin etkilemiş olduğu sorularına cevap vermiştir. Bu çocuk oyunlarında “DOĞA BİR ANNEDİR,” “HAYVANLAR SEVGİDİR” ve “DOĞA BİR BARINAKTIR” gibi bilişsel metaforlar kullanılmaktadır. Ayrıca çocuklara bahçelerde, parklarda ve plajlarda bitkiler, hayvanlar, kum, taş ve bilyeler ile oynayarak çevreye saygı duymaları ve korumaları gerektiği öğretilmektedir. Çocuklar bu doğal nesnelere karşı bir tutkunun yanı sıra doğaya karşı bir sevgi de geliştirmektedirler. Ayrıca çocuklar farklı oyunlarda belirli kurallara uyarak insan hakları konusunda bilgi edinirler. Çeşitli oyunlardaki kültürlerarası öğeleri kıyaslayan çocuklar çokkültürlülüğün önemini anlarlar ve din, kültür ve ırk farkı ayrımcılığının gereksiz olduğunu kavrarlar. Böylece aralarındaki çatışmaları birçok oyunda ulaşmayı hedefledikleri belirli amaçlar doğrultusunda çözmeyi de öğrenirler.