Anahtar Kelimeler
İlhan Başgöz, Serdar Öztürk, sosyal gösterim, hikâye