Mardin’de bin yıllardır süregelen kültürel aktarımın bugüne taşıdığı değerlerden biri de reyhanîdir. Ritüel kökenli bir dans ve müzik olarak reyhanî, Mardin tarihinden bugüne kalan; güncel şartlara adapte olabilmiş ve yeniden yorumlanmış geleneksel bir folklor verisidir. Reyhanî hem bir halk dansının hem de müziğinin ismidir. Dans, kadınlar ve erkekler tarafından icra edilebilir ve hasat sonrası Tanrı’ya şükretmenin, iyilik ve güzellik için dua etmenin, sevdiğine bağlılık yemini etmenin gösterisi şeklinde tasarlanır. Reyhan bitkisine nispetle bu isimle anıldığı rivayet edilen reyhanî, aynı zamanda müziğinin dokusu ile dinleyenlere ve izleyenlere rehavet vermesi bakımından da reyhan bitkisinin rahatlatıcı kokusu ile ilişkilendirilir. Ruh kelimesi ile bağıntısı, Hz. İsa’nın çarmıha gerilmesi anlatısında yer alması ve Kuran’ı Kerim’de cennet tasvirinde zikredilmesi, reyhan bitkisine kutsiyet atfedilmesini ve dolayısı ile dansa ve müziğe teolojik anlamlar yüklenmesini doğurur. Bu çalışmada bir dans ve müzik olarak Mardin şehir merkezinde icra edilen reyhanî, geleneksel yönleri ve güncel durumu ile ele alınmış; beden folkloru ve beden müziği gibi çağdaş yaklaşımlar bağlamında irdelenmiştir. Konuya ilişkin bilgiler, Mardin ilinde gözlem ve görüşme metotları ile derlenmiş, analiz edilmiş ve gerekli kavramsallaştırmalara ulaştırılmıştır. Reyhanî dansı ve müziğinin Mardin’in tanıtımına sağlayabileceği katkılar üzerinde durulmuş ve söz konusu katkılara yönelik öneriler sunulmuştur.