Anahtar Kelimeler
türkizm, ödünçlemeler, toplumdilbilimi, kesit diller, biçem, Kosova Sözlü Tarihi