Anahtar Kelimeler
Türk öyküsü, Sedat Veyis Örnek, kadın, kadın kimliği, eril anlatıcı