Anahtar Kelimeler
Türkler, destan, gelenek, ant içme, ritüel