Anahtar Kelimeler
geleneksel ekolojik bilgi, folklor, çevre etiği, sürdürülebilir kalkınma