Mizah, gülmeye dayalı bir anlatım tarzıdır. Mizah kimi zaman düşündürmek, eleştirmek hatta tedirgin etmek gibi görevler de üstlenir. Halkı bilinçlendirmek ve egemen sınıfla alay ederek onu çürütmek amacı güden mizah “görevci ve yararcı gülmece” olarak adlandırılır. Bu gülmecenin temelinde eleştiri vardır. Eleştiriler gülmecenin boyutuyla çoğunlukla sisteme ve siyasi iktidarlara yöneliktir. Türk edebiyatında çoğunlukla şairliğiyle adından söz ettiren Hasan Hüseyin Korkmazgil (1927-1984), mizah öyküleri de kaleme almıştır. İlk şiirlerinde Serhan takma adını kullanan sanatçı, lise dönemlerinde politik ve felsefi kitaplara da merak salar. Bu dönem Marko Paşa gazetesini de okumaya başlayan sanatçı, ilk gülmece denemelerini de lise döneminde kaleme alıp okulun duvar gazetesinde yayımlar. Eserleri, politik duruşunun bir yansıması olan sanatçı, mizah öykülerinin yer aldığı eseri Made in Turkey (1970)’de siyasal eleştirileriyle öne çıkar. Made in Turkey’de yer verdiği siyasi eleştirilerinde halkı bilinçlendirmek amacı güder. Korkmazgil’in eserinde yer verdiği siyasi eleştirileri siyasetçilerin ahlaksızlığına, bürokrasinin yanlış işleyişine, demokrasinin yanlış algılanışına, basının çürümüşlüğüne yöneliktir. Çalışmamızdaki başlıklarda bu doğrultuda şekillenmiştir.