İlhan Başgöz ile Serpil Aygün Cengiz ve arkadaşlarının yaptıkları söyleşi metnidir.