• Duyurular
 • Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için makale kabul edilmektedir. 


  CORE Platformundayız...

  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2021-1 / 106. sayı

  Mayıs 2021-2 / 107. sayı

  Ağustos 2021-3 / 108. sayı

  Kasım 2021-4 / 109. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  veya Dergipark

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************
Bu makalede, II. Dünya Savaşı sonrasında Almanya’nın sosyal, siyasal ve ekonomik sorunlarına yer verilecek ve her alanda yeni bir başlangıç yapan Almanların edebiyat alanında yaptıkları yeni biçim ve içerik arayışları tartışılacaktır. Birinci kısımda edebiyatın sosyolojik imkânı üzerine durulurken ikinci kısımda Almanya’nın savaş sonrasındaki sosyo-politik ve ekonomik durumu gözler önüne serilecek ve üçüncü kısımda ise savaş sonrası Alman edebiyatının biçim ve konu seçimindeki yenilikçi tutum irdelenecektir. Bu yenileşme döneminde edebiyat, bir yandan Nazi yıllarının sebep olduğu yıkım ile hesaplaşma olarak görülürken, diğer yandan da “geçmişin işlenmesi” (Erinnerungsarbeit) ve yeni değerlerin savunulması işlevi görmüştür. Makale, çevresel koşulların edebiyatı nasıl şekillendirdiği üzerine durmakta ve edebiyatın dönemin sosyo-politik durumuna dair bir veri-hazinesi olabileceği göstermeye çalışmaktadır. Bu bakımdan makalenin temel kabulü, edebiyatın toplumdan beslendiği gibi toplumun da edebiyattan okunabilirliğidir.


Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook