Anahtar Kelimeler
kent, öteki, Hakkâri, Ferit Edgü, Hakkâri’de bir mevsim