• Duyurular
 • ESCI

  WEB OF SCIENCE

  ***


  İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı  4. sayı ve 2023 yılı

  sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***
Batı toplumları kendilerinin diğer ülkelerden daha uygar olduklarını kabul ederler. Ancak İkinci Dünya Savaşı ve atom bombası bazı bilim insanlarının bu kabulü sorgulamasına neden olur. Bu çalışmada, ergen şiddetindeki artışa tanık olan Burgess’ın Batı uygarlığının geleceğiyle ilgili endişe duyduğu tartışılır. Yakın bir gelecekte İngiltere’de geçen Otomatik Portakal’da, Burgess ergen şiddetindeki artışın devlet şiddetine neden olabileceğini; devletin aldığı bazı önemlerin İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yeni uygarlık standardı olarak kabul edilen insan haklarını ihlal edebileceğini ve devletin şiddet kullanan gençleri yeterince cezalandırmadığını düşünen bazı kişilerin onları linç etmek isteyebileceklerini gösterir. Bu çalışmanın amacı, romanda anlatılan çalkantıların, Burgess için uygarlıktan uzaklaşma sürecinin belirtileri olduğunu tartışmaktır. Yazar, şiddet kullanan gençlerin aslında şefkat ve ilgi arayışında olduklarını, ebeveynlerinin rehberliğine gereksinim duyduklarını, ancak para kazanmakla meşgul olan ebeveynlerin çocuklarına ilgi göstermediklerini sergiler. Çalışmada, Burgess’in romanda okurlarını, devletin totaliterleşebileceği için uygarlıktan uzaklaşma sürecini sona erdiremeyeceği konusunda uyardığı ve ebeveynlere çocuklarına ilgi göstererek bu süreci sonlandırmalarını önerdiği sonucuna ulaşılmıştır.


Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook