Anahtar Kelimeler
Georg Simmel, 19. yüzyıl, modernlik eleştirisi, "yeraltından notlar", Rus modernleşmesi