Bu çalışma, Piil Pesenggiri'nin yerel bilgeliğini içeren Lampung folkloru “Si Anak Emas Radin Jambat”ın değerlerini araştırmayı amaçlamaktadır. Piil Pesenggiri, Lampung halkı için sosyal bir ilke veya yaşam biçimi olarak hizmet eden bir standart veya değerdir. Nitel betimsel bir araştırma metodolojisi kullanılarak Piil Pesenggiri'nin değerlerine ilişkin veriler, kelimeler, kelime öbekleri, cümleler ve paragraflar şeklinde sık sık okuma ve not alma yoluyla toplanmıştır. Toplanan veriler metin analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları, bejuluk beadek, nemui nyimah, nengah nyappor ve sakai sambayan'ın incelenen folklorda yer alan Piil Pesenggiri değerleri olduğunu göstermektedir. Bu değerler, Lampung insanlarının nerede olurlarsa olsunlar nasıl düşündüklerinin, konuştuklarının ve davrandıklarının temelini oluşturur. Başka bir deyişle, Lampung halkı Piil Pesenggiri aracılığıyla kişiliğini gösterir ve gerçek Lampung olarak tanımlanır. Bu bulgular ışığında, gelecekteki araştırmalar için çıkarımlar ve öneriler de yer almaktadır.