Kültür turizminde önemli olan kültürel miras-turizm-sürdürülebilirlik üçgenini doğru bir denkleme oturtmak olmalıdır. Aksi takdirde geçen süre içerisinde yoğun turist akışı özellikle küçük ada toplumlarının ve turizmi yapılan kültür unsurunun yapısını değiştirip bozabilir. Turizmin sürdürülebilirliği, onun ekonomik olarak sürekliliğinin olmasına, turizmdeki istihdamın kalitesine, ziyaretçi memnuniyetine, kaynakların verimli kullanımına, çevrenin korunmasına vs. bağlıdır. Kültürün ekonomik kazanca çevrilebilmesi de özellikle yaratıcı turizm faaliyetlerinin profesyonel ve planlı bir şekilde düzenlenmesiyle ilgilidir. Bu araştırmada amaç, Kıbrıs Türk geleneksel el sanatlarından Lefkara işi, Lapta işi, koza işi, sele-sepet işi, oya, yemeni, dağarcık, sandık ve hasır sandalye yapımı vb. gibi el sanatlarının güncel durumunu belirlemek ve bunların kültür turizmi faaliyetleriyle desteklenmesi için yapılması gerekenleri ortaya koymaktır. Bunun için katılımcılarla yüzyüze görüşülerek onlara hem yapılandırılmış hem de yapılandırılmamış iki görüşme formu sunduk. Söz konusu görüşme forumlarında ürün, pazar, turizm, kültür ve sürdürülebilirliğe ilişkin sorular bulunmaktadır. Çalışmanın örneklemini KKTC’de bulunan ve söz konusu el sanatlarının üretimi veya pazarlamasıyla uğraşan 30 katılımcı oluşturmaktadır.