• Duyurular
 • Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için makale kabul edilmektedir. 


  CORE Platformundayız...

  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2021-1 / 106. sayı

  Mayıs 2021-2 / 107. sayı

  Ağustos 2021-3 / 108. sayı

  Kasım 2021-4 / 109. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  veya Dergipark

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************
Yabancı dil öğrenme ve öğretme birbiriyle yakından bağlantılı alanlardır. Böylece insanların nasıl öğrendikleri üzerindeki ilgi literatürde oldukça geniş bir alan yer almaktadır. Bu çalışma ENG 101 öğrencilerinin öğrenme stilleriyle okuma sınav sonucu arasında anlamlı fark olup olmadığını esas almıştır. Bu doğrultuda 154 üniversite öğrencilerinin algısal öğrenme stillerini belirledikten sonra yaş, cinsiyet ve milletlerini de dikkate alarak okuma sınav başarısı arasında anlamlı bir bağlantı olup olmadığını amaçlayıp incelemiştir. Bu çalışma, okuma becerisindeki başarı ile algısal öğrenme tarzı arasındaki ilişkilerin incelenmesine dayanan çalışmaların sayısının sınırlı olmasından dolayı önemlidir. Veriler, bireylerin tercih ettiği algısal öğrenme stilleri ile okuma testindeki başarıları arasındaki ilişkiyi araştırmak için katılımcıların tercih edilen algısal öğrenme stillerini ve IELTS okuma testini belirlemek üzere Reid'in PLSPQ'sından toplanmıştır. Verilerin analizinde t-test ve ANOVA kullanılmıştır. Dolayısıyla, bu araştırma hem nitel hem de niceldir. Araştırma sonucunda, IELTS okuma testi sonuçlarında öğrencilerin başarıları arasında anlamlı bir fark bulunmuş ve diğer öğrenci gruplarla ilgili olarak, kinestetik öğrenicilerden önemli ölçüde daha iyi performans gösteren algısal öğrenme tarzı tercih edilmiştir.


Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook