• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın makaleleriyle birlikte ORCID ID kayıtlarını da göndermelerini rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilmektedir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale kontenjanı

  dolmuştur.

   

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


Özet


METİNSEL STRATEJİLER, PLASTİK TAKTİKLER - BATMAN ve BARBİE’Yİ OKUMAK
Bu makaleyi tamamlarken iki eklemede bulunmak istiyorum: İlk olarak, bu iki ikonun bu okuması ne Batman’in kültürel baskı yapan bir tedarikçi gibi yerilmesini ne de Barbie’nin dirençli bir eğitmen gibi göklere çıkarılmasını önermez. Her bir ikon sadece tek bir bakış açısından görülemeyecek kadar karmaşıktır ve her ikonun kullanım amacı kişiden kişiye ve durumdan duruma dramatik bir farklılık gösterir. İkinci olarak, plastik ve metinsellik ekonomilerinin bu okumasının, Batman ve Barbie örneklemelerinin ötesinde genellenebileceğinden emin değilim. Elbette, esasen genç erkek çocuklarına sunulan bir çok plastik nesne (oyuncak silahlar, arabalar, vb.) ve genç kız çocuklarına sunulan bir çok metinsel nesne (dergiler, romanlar, vb.) vardır. Geriye bu nesnelerin, kültürel nüfuz ve direnç fikirlerinin gelişiminde rolü olup olmadığını ve bu fikirlerin zamanla nasıl değiştiğini sorgulamak kalır. Burada amacım bu iki ikonun önemini ve maddi bildirimlerinin tutarlılığını ortaya koyma yoluyla Batman ve Barbie ‘nin maddi okumasını bitirmekti. Bu amacın peşine düşmede, umarım ki sadece kültürel ikonların söyleminin eleştirel sorgulamasının önemini değil aynı zamanda maddeselliklerinin duyu-motor deneyimini de ortaya koyabilmişimdir.

Anahtar Kelimeler
metinlerarasılık, stratejiler, plastik taktikler

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr