• Duyurular
 • 100. İlhan Başgöz Özel Sayısı

  Önemli bir kavşak noktası olarak gördüğümüz Ağustos-2019 yılında yayımlanacak ve ülkemizin yüz akı bilim insanlarından Prof.Dr.  İlhan Başgöz  adına yayımlanacak 100. özel sayımızda siz değerli (davetli) akademisyen, yazar ve  araştırmacılarımızın makale, eleştiri, değerlendirme içeriğindeki ürünleriyle  katkıda bulunmalarını  ümit etmekteyiz.

  Öte yandan 100. sayımızla birlikte dergimizin kurucusu ve halen Yayın Koordinatörü olan Sayın Metin Turan adına da bu sayıyla birlikte  özel bir ek yayımlayacağız. Bu ekte de Metin Turan konulu anı, değerlendirme  içerikli yazıların yer almasını dilemekteyiz.100. sayımızda bir eserinizle yer almakla ilgili kararınızı,30 Haziran 2019 tarihine kadar bildirmenizi; katkıda bulunmayı  onayladığınız takdirde eserinizi 30 Temmuz  2019 tarihine kadar dergimize iletmenizi istirham eder, saygılarımızı sunarız.

   


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


Abstract


Beliefs And Practies About Whammy And Fortune in Shafi and Alawi Societies in Bingöl And Tunceli Region
From the moment humanity has existed, it has always been a quest for a sense of purpose, meaning of existence, life and nature. In this context, it can bring a scientific explanation in the face of many events and facts, and sometimes it has not been understood at all. They want to interpret these things with or without fear, and with helplessness, by linking them with supernatural power. It is observed that on the basis of these beliefs that could be seen in every society, lies feelings and requests like fear of secret forces, fortune, learning the future. These beliefs, which are also considered as cultural values, do not feed solely on a single source, while some feed on religious sources, some others carry marks from prehistorical periods, supernatural features. Together with the marks of hundreds of years, these beliefs managed to reach today, some with modifications and transformations, some others being conveyed as they were. Among these beliefs and practices, evil eye and luck are also important and carry traces of many subjects. In this contex in our study, we are going to examine the reflections of beliefs and practies about “whammy” and “fortune”, which are among important beliefs with respect to folklore and cultural values, on Shafi and Alawi Societies in Bingöl and Tunceli axis. We dealt with some beliefs and practices emerging as a result of these beliefs that we could identify ın our study into two subtitles those related to “fortune” and “whammy”. It is observed that in beliefs related to “whammy” and “fortune” there are marks from pagan beliefs and the cult of ancestors of pre-Islamic periods, besides Islamic features. Also, besides remarkable Yaresan and Zoroastrian influences seen especially in Alawis, it is noticed that both in Alawis and Shafis there are reflections through some exchanges and transfromations from other Abrahamic religions such as Judaism and Christianity. Although it is determined that many beliefs and practices weakened, still they survive with many features.

Keywords
Belief, Shafiism, Alawites, whammy, fortune, Bingöl, TunceliAdres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr