Kore halkının Cumong destanı ile Özbek halkının Alpamış destanı arasında belirgin ortak özelliklerinden biri, kahramanın, milletin yani “büyük öteki” (other)nin duyduğu eksiklik yüzünden doğmasıdır. Kahramanın doğuşunu milletin söz konusu tarihsel dönemdeki durum ve koşulları belirler. Bu bakımdan kahramanın dünyaya gelişi “büyük öteki” (other)nin isteklerini yerine getirme duygusunun belirlediğini söyleyebiliriz. Milletin içerisinde bulunduğu koşullar ve kurtarıcıya duyduğu ihtiyaç, destan içerisinde kahramanın ailevi sorunları ve çevresiyle simgelenir.