Kadınların evlenme yaşları, köylerde 12-14 yaşlarına kadar düşmektedir. Kadınların yarısına yakının akraba evliliği yaptığı ve evli olanların çoğunluğunun amcalarının oğullarıyla evli oldukları belirlenmiştir. Kuzen evlilikleri özellikle Kürt ve Arap kültürel değerlerinde tercih edilen evlilik biçimi olmasına rağmen Süryani kültüründe de uygulanmaktadır. Kadınların evlenmelerine ilişkin kararları ailenin erkekleri (baba, dede, amca) alarak, neredeyse kadınları yok saymaktadırlar. Söz kesimi ile düğün arasının çeşitli endişelerden ötürü fazla uzatılmadığı saptanmıştır. Berdel uygulaması kız kardeşlerin değişimi ile gerçekleşmektedir. Berdel uygulaması evliliklerde ekonomik kolaylık sağlarken, ailelerin ilişkilerini sağlamlaştırmakta, kız kaçırma ve kan davası gibi durumlarda uzlaşma sağlamaktadır. Evlenirken dini nikah hemen yapılırken, resmi nikahın çocuğun doğumu ya da okula başlaması gibi zorunluluk duyulan durumlar da gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Kürt ve Arap topluluğunda evlenirken kadınlar için erkeğin ailesinden başlık parası alınmaktadır