• Duyurular
 • 100. İlhan Başgöz Özel Sayısı

  Önemli bir kavşak noktası olarak gördüğümüz Ağustos-2019 yılında yayımlanacak ve ülkemizin yüz akı bilim insanlarından Prof.Dr.  İlhan Başgöz  adına yayımlanacak 100. özel sayımızda siz değerli (davetli) akademisyen, yazar ve  araştırmacılarımızın makale, eleştiri, değerlendirme içeriğindeki ürünleriyle  katkıda bulunmalarını  ümit etmekteyiz.

  Öte yandan 100. sayımızla birlikte dergimizin kurucusu ve halen Yayın Koordinatörü olan Sayın Metin Turan adına da bu sayıyla birlikte  özel bir ek yayımlayacağız. Bu ekte de Metin Turan konulu anı, değerlendirme  içerikli yazıların yer almasını dilemekteyiz.100. sayımızda bir eserinizle yer almakla ilgili kararınızı,30 Haziran 2019 tarihine kadar bildirmenizi; katkıda bulunmayı  onayladığınız takdirde eserinizi 30 Temmuz  2019 tarihine kadar dergimize iletmenizi istirham eder, saygılarımızı sunarız.

   


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


Abstract


A Folk Tradition Which is Almost Extinct Çelüm Çelüm Çemcecük or Çemçegelin
Water, which hast a vital value for all humambeing, and rain that is the source of water has been naturally blessed in our culture, the shortage of them has made the society anxious.This worry paved the way for investigation amongs people and finding a way for this obstackle. And as a result of these ways for revealing has become a culture within some understanding reached to today by transfering from generation to generation, created the important milestones of our culture. Çelüm çelüm çemcecük, by its occurance, apart from representing a common belief, children have also owned this and changed it to the game and than played a great role for its spread. This belief and game has a place in different provinces as different shapes like being in all people culture especially when it comes to culture of Muş it is the first thing coming into the mind and about to becoming extinct. Game which is played with hymne and turkish poems both a tool for fun and also a pray to bring rain. Çelüm çelüm çemcecük or çemçegelin is played with a wooden ladle or gathering wooden pieces shaped like sticks and covering it with white fabric Like a bride. Children pass round it door by door, not only singing turkish poems for bringing rain but also want something for them from the owner of every Houses. Landlords pour water on this wooden-made toy,walking out house by house, in wish for rain, and give some food especially candy to the children. In this study, the game of çelüm çelüm çemcecük or çemçegelin which ist played in different regions in a different way and mostly known in Muş, its historical background the Turkish poems it includes, hymne or beliefs are analysed in detail and planned to move to the future.

Keywords
Muş, tradition, çelüm çelüm çemcecük, çemçegelin, rain dance, kid gameAdres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr