Teknolojik gelişmeler ile eğitimin şekli her gün değişiyor. Bu değişim, özellikle Yüksek Öğrenim Kurumlarında dijital yerlilerin yerleştirilmesi için gereklidir. Günümüzde, öğrenim ve öğretimin daha uygun bir yolunu sağlayan Öğrenme Yönetim Sistemleri yaygın olarak eğitimde kullanılmaktadır. Her ne kadar birçok kurum bu sistemleri kullanıyor olsa da, bazı eğitmenler bu teknolojiyi öğretilerine entegre etmek konusunda hala direnç göstermektedir. Kurumsal teknoloji politikasi, kurumlarda teknoloji kullanımının yaygınlaştırılmasında etkili olduğu görülen faktörlerden biridir. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının Öğrenme Yönetim Sistemi aktivitelerini analiz ederek, kurumsal politikanın teknoloji yayılımı üzerindeki etkisini incelemektir. Analizin ilk bölümünde kurumsal politika değişiminden önce ve sonra eğitmenlerin Öğrenme Yönetim Sistemleri etkinlik verileri kullanılmıştır. Fakültelere göre politika öncesi ve sonrası değişim arasındaki ilişkiyi analiz etmek için SPSS kullanılmıştır. Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının Öğrenme Yönetim Sistemlerinin kullanımındaki politika öncesi ve sonrası değişimler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını analiz etmek için analizin ikinci bölümünde Bağımlı Örneklem t-Testi kullanılmıştır. Bu çalışmanın bulguları, teknoloji kullanım politikasındaki değişimin öğrencilerin ve öğretim elemanlarının Öğrenme Yönetim Sisteminin aktif kullanımı üzerinde herhangi bir etkiye sahip olmadığını göstermektedir. Bu bulgular göz önünde bulundurulduğunda, bu çalışma, Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenme Yönetim Sistemi temelli etkinlikleri artırmak için etkili politika uygulama ve yaygınlaştırmanın önemini vurgulamaktadır. Teknolojinin eğitime entegrasyonunun öğrenci katılımını ve performansını artırdığı açıkça bilinmektedir, dolayısıyla bu çalışma yüksek öğretim kurumlarında etkili bir teknoloji kullanım politika uygulamasının önemini vurgulamaktadır.