İşgâl Altında Halk Şiirinin İşlevleri: Rus İşgâlindeki Karslı Âşıklar Üzerinde Bir Araştırma
(Functions of Minstrel Poetry under Occupation: A Case Study of Turkish Minstrels and Russian Occupation of Karseli )

Yazar : Özkul Çobanoğlu    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 100
Sayfa : 797
1364    694


Özet
Bu çalışmada Kars ve civarının Rus işgaline uğradığı 1878-1920 yılları arasındaki dönemde işgal altında yöre âşıklarının işgal altındaki hareket tarzları ürettikleri eserler incelenmektedir. İşgal altında âşıkların işgale karşı oluşan direniş cephesinin örgütlenmesinde ve üstlendikleri medyatik ve eğitimsel roller örneklenerek tahlil edilmektedir.

Anahtar Kelimeler
âşık tarzı geleneği, Kars’ın İşgali, tarihi destanlar, edebiyatın işlevleri

Abstract
The purpose of this study is to investigate of the local ashiks of Kars and its hinterland which was occupied by Russian armies between 1878 to 1920, a spepial attention is given to ashiks’ open and secret functions analysed according to their literary productions. Also ashiks roles in the secret resistance anti-russian front was analized by their literary products. was analized by their literary products.

Keywords
ashik Literary tradition, occupation of Kars, funtions of literature