Radikal Feminist İzler: Judith Thompson’nın The Crackwalker ve Lion in the Streets oyunları
(Radical Feminist Echoes: Judith Thompson’s The Crackwalker and Lion in the Streets )

Yazar : Belgin Bağırlar    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 103
Sayfa : 621-632
1551    848


Özet
Bu araştırmanın amacı çağdaş Kanadalı oyun yazarlarından biri olan Judith Thompson’nın The Crackwalker (1981) ve Lion in the Streets (1992) isimli oyunlarında ki kadın bedenlerini, başta Kate Millett ve Shulamith Firestone olmak üzere radikal feminist bakış açısıyla incelemektir. Radikal feminizm, toplumda ki kadın ve erkeğin üstlendiği adil olmayan rollerin sebebi olarak kadın ve erkek biyolojik farklılıklarını ve ataerkil sistemin baskısını görür. Oldukça etkileyici ve yenilikçi tarzıyla günümüz Kanada tiyatrosuna damgasını vuran Thompson, her iki oyununda da ataerkil sistem içerisinde yaşayan kadın ve erkek ilişkilerini ele alır. Thompson, The Crackwalker da Theresa- Alan ve Sandy-Joe karakterlerinin kendi aralarında ve hatta birbirleri arasında geçen aşk, evlilik,sexuality ve arkadaşlık gibi temaları ele alır. Theresa, Alan ile evlenerek, Alan’ın çocuk arzusu isteğini yerine getirmek zorunda kalır. Joe ile evli olan Sandy ise defalarca Joe’nun kaba sözlerine ve fiziksel şiddete boyun eğer. Lion in the Streets oyununda ise Thompson, tacize uğradıktan sonra öldürülen Isobel’in hayaletinin tanık olduğu kadın-erkek ve aile ilişkilerinden ve cinayetlerden bahseder. Oyunun ilk bölümünde eşi tarafından aldatıldığını öğrenen Sue, Bill’i terketmek yerine onun hakaretlerine katlanıp affetmeyi tercih eder. İkinci bölümde yer alan Edward ve Sherry, nişanlı bir çift, ilişkisinde ise Thompson, erkeğin kendi tatmini için kadını nasıl aşağıladığını gözler önüne serer. Her iki oyundada Thompson evli çiftleri mutluluk tablosu içerisinde yer almaz. Hatta Thompson, patriarchal yapı içerisinde varolan kadın vücutlarının evlilik teması altında nasıl ezildiğini ve yavas yavas tüketildiğini anlatır.

Anahtar Kelimeler
Judith Thompson, Lion in the Streets, The Crackwalker, radikal feminizm

Abstract
This study aims to examine the role of women’s bodies in two of the contemporary Canadian playwright Judith Thompson’s plays, The Crackwalker (1981) and Lion in the Streets (1992), through the lens of the radical feminism, in particular, Kate Millet and Shulamith Firestone. Thomson, who has left a lasting impression upon Canadian theatre through her rather influential and avant-garde style, explores in both works the interrelationship between women and men within the patriarchal system. In The Crackwalker, Thompson wanders through the themes of marriage and sexuality through the characters of Theresa, Alan, Sandy, and Joe, both in relation to themselves as well as in relation to one another. After Theresa marries Alan, she becomes forced to give in to his desire to become a father. Sandy, who is married to Joe, has spent too much of her relationship submitting to his abuse. Lion in the Streets, on the other hand, focuses on the themes of male-female as well as family interrelationships. In the play, Thompson shows us women who are cheated, and how men belittle women in order to satisfy themselves. In neither play does Thompson make room for the picture-perfect married couples. What is more, she goes as far as to portray how the institution of marriage, to one extent or another, eats away at women’s bodies [there within the patriarchal framework] to the point out that they ever so slowly become consumed.

Keywords
JudithThompson, Lion in the Streets, The Crackwalker, radical feminism