• Duyurular
 • Submission

  Manuscript submission for our 2020 issues has 

  ended. Thank you for your interest.


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed. Derg,

  ----------------------------


  2020 sayıları

  2020 yılı sayılarımızın makale

  kabulü sona ermiştir.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Virginia Woolf’un “Orlando”sunda Cinsiyet Dönüşümü
(Gender Transformation In Virginia Woolf’s “Orlando” )

Yazar : Fulya Çelik    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 84
Sayfa : 195-210
3408    1729


Özet
Dış tutuma kaynaklık eden kimlik ile iç tutumun özünü oluşturan “anima ve animus”, Virginia Woolf’un parçalı karakteri Orlando’da bir araya gelmiştir. Romanlarında cinselliği ve cinsellikten kaynaklanan duyguları ele almaktan özenle kaçınan yazar, bu kez bir değişiklik yaparak Orlando adlı eserinde aşk tutkusunu yoğun olarak işlemiştir. Orlando’nun, yazarın lezbiyen eğilimlerini yansıtan yarı erkek yarı kadın, androjen bir varlık olduğu söylenmektedir. Bu çalışmada, Woolf’un fantastik öğelerle bezenmiş eseri Orlando’nun başkahramanının cinsiyet dönüşümü toplumsal cinsiyet rolleri üzerinden aktarılmaya çalışılacaktır. Kadın-erkek dikotomisini ironik ve paradoksal bir yaklaşımla ele alan yazarın cinsiyet ve cinsel kimlik algısını ortaya koymak amacıyla, kimlik farklılıklarını ayrıntılarıyla tekrar tanımlayan ve bunların sosyolojik, entelektüel, tarihsel ve kültürel boyutlarını ele alan queer kuramı ile Jung öğretisinde bilinçaltının antropomorfik arketipleri olarak yer alan “anima ve animus” kavramlarından yararlanılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Virginia Woolf, Anima-Animus, Kadın-Erkek Dikotomisi, Toplumsal Cinsiyet.

Abstract
The identity, provides external attitude to come in sight and the “anima and animus” forming the essence of inner attitude have come together in Virginia Woolf’s fragmentalcharacter Orlando. Author, avoids tackling sexuality and feelings arising from sexuality in her novels has this time made a change and handled love passion in her novel called Orlando intensively. It is said that Orlando is a half man-half woman, an androgynous, reflects the lesbian tendencies of the author. In this study, the gender transformation of the protagonist of Woolf’s work Orlando adorned by fantastic elements will be explained via social gender roles. In order to determine the perception of gender and sexual identity of the author who considers the male-female dichotomy with ironic and paradoxical approach we will benefit from queer theory which redifines identity differences thoroughly and considers their social, intellectual, historical and cultural aspects and we will also benifit from the terms “anima and animus” which take part as anthropomorphic archetypes of the subconscious in teaching of Jung.

Keywords
Virginia Woolf, Anima-Animus, The Male-Female Dichotomy, Sexual Persona, Social Gender.

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr