• Duyurular
 • Başgöz'ü Sonsuzluğa Uğurladık...

  ***

  Değerli bilim insanı,

  muhterem hocamız

  Prof. Dr. İlhan Başgöz'ü

  sonsuzluğa uğurladık...

  Başımız sağ olsun...

  ***


  Alan sınırlaması

  Dergimizdeki yoğun makale

  birikimi sebebiyle 2021

  yılından ititbaren sadece

  folklor/ edebiyat ve antropoloji

  alanındaki makaleler

  değerlendirilecektir.

  ****


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce genişletilmiş özet (Extended summary)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2021-1 / 106. sayı

  Mayıs 2021-2 / 107. sayı

  Ağustos 2021-3 / 108. sayı

  Kasım 2021-4 / 109. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


The Strategic Use of Memory in The Book of Margery Kempe
(Margery Kempe’in Kitabı’nda Hafızanın Stratejik Kullanımı )

Yazar : Azime Pekşen Yakar    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 106-Ek
Sayfa : 297-310
    


Özet
Margery Kempe’in Kitabı (1430’lar) Margery’nin hayat hikayesini, daha çok Margery’nin ruhsal-dini deneyimlerine, ızdırap ve gelişimine odaklanarak genel hatlarıyla bölümler halinde anlatır. Bu kitap aslında bizzat Margery tarafından dikte edilmiş ve iki farklı katip tarafından yazılmış bir otobiyografidir. Fakat, bu otobiyografi Margery’nin bizzat Tanrı ve Yüce İsa’yla olan sohbetlerini içeren görülerinden yirmi yıl sonra anlatılmış ve yazılmıştır. Böylece, çeşitli türleriyle hafıza kavramı, metnin hem üretim aşamasında hem de metnin kendisinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Margery iddia ettiği gibi okur yazar olmayan bir kadın olarak anılarını sadece hafızasına dayanarak anlattığından, neredeyse yirmi beş yılı kapsayan tüm geçmiş anılarını doğru anımsayamıyor olabilir. Hatta, bu anıları seçebilir; manipule edebilir ve çeşitli sebeplerle yeniden oluşturabilir. Bu bağlamda, bu makale Kempe’in Margery’ye ortaçağda yaşayan kadınlara biçilen annelik ve karılık rollerinden farklı olarak mistik, dini otorite ve hacı rollerini nasıl sağladığını incelemeyi amaçlamaktadır. Sonuç olarak, Margery Kempe bunu başarabilmek için, Margery’nin hiç aklından çıkmayan travmatik anısı olan ilk doğumunu izleyen görülerini ve farklı stratejilerini de kullanmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Margery Kempe, hafıza, otobiyografi, kadınlık, eş olmak, annelik

Abstract
The Book of Margery Kempe (1430s) narrates Margery’s life story in loosely-knitted episodes mainly focusing on her spiritual experiences, sufferings, and development. It is actually an autobiography dictated by Margery herself and written by two different scribes. However, it is recited and written after twenty years of her visions including personal conversations with God and Jesus Christ. Memory, thus, with its various types occupies a crucial place in both the production process of the text and the text itself. As Margery, an illiterate woman as she claims, recites her experiences relying only on her memory, she may not be able to accurately recollect all memories of the past covering almost twenty-five years. Even, she may select, manipulate, and reconstruct them for various reasons. In this context, this paper aims to analyze how Kempe provides Margery with an alternative role of a mystic, a religious authority, and a pilgrim other than allotted roles of wifehood and motherhood for a medieval woman. To be able to achieve this, Margery Kempe makes use of Margery’s visions beginning after her first childbirth and also other strategies.

Keywords
Margery Kempe, memory, autobiography, womanhood, wifehood, motherhood

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe