• Duyurular
 • Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için makale kabul edilmektedir. 


  CORE Platformundayız...

  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2021-1 / 106. sayı

  Mayıs 2021-2 / 107. sayı

  Ağustos 2021-3 / 108. sayı

  Kasım 2021-4 / 109. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  veya Dergipark

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Otomatik Portakal’da Batının Uygarlıktan Uzaklaşma Süreci ve Burgess’in Bu Süreci Durdurma Önerileri
(The Uncivilizing Process of the West and Burgess’s Suggestion for Stopping this Process in a Clockwork Orange )

Yazar : Zerrin Eren    
Türü :
Baskı Yılı : 2018- Kasım
Sayı : 96
Sayfa : 141-157
3825    1345


Özet
Batı toplumları kendilerinin diğer ülkelerden daha uygar olduklarını kabul ederler. Ancak İkinci Dünya Savaşı ve atom bombası bazı bilim insanlarının bu kabulü sorgulamasına neden olur. Bu çalışmada, ergen şiddetindeki artışa tanık olan Burgess’ın Batı uygarlığının geleceğiyle ilgili endişe duyduğu tartışılır. Yakın bir gelecekte İngiltere’de geçen Otomatik Portakal’da, Burgess ergen şiddetindeki artışın devlet şiddetine neden olabileceğini; devletin aldığı bazı önemlerin İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yeni uygarlık standardı olarak kabul edilen insan haklarını ihlal edebileceğini ve devletin şiddet kullanan gençleri yeterince cezalandırmadığını düşünen bazı kişilerin onları linç etmek isteyebileceklerini gösterir. Bu çalışmanın amacı, romanda anlatılan çalkantıların, Burgess için uygarlıktan uzaklaşma sürecinin belirtileri olduğunu tartışmaktır. Yazar, şiddet kullanan gençlerin aslında şefkat ve ilgi arayışında olduklarını, ebeveynlerinin rehberliğine gereksinim duyduklarını, ancak para kazanmakla meşgul olan ebeveynlerin çocuklarına ilgi göstermediklerini sergiler. Çalışmada, Burgess’in romanda okurlarını, devletin totaliterleşebileceği için uygarlıktan uzaklaşma sürecini sona erdiremeyeceği konusunda uyardığı ve ebeveynlere çocuklarına ilgi göstererek bu süreci sonlandırmalarını önerdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Burgess, Otomatik Portakal, uygarlık, uygarlıktan uzaklaşma süreci, ergen şiddeti

Abstract
Western societies assume themselves more civilized than the other countries. However, the Second World War and the atom bomb lead some scholars to question this assumption. This paper argues that Burgess witnessing the increase in the teenage violence is uneasy about the future of Western civilization. In A Clockwork Orange set in England in the near future, Burgess presents that the increase in teenage violence may cause state violence; some precautions taken by the state may violate human rights which have been accepted as a new standard of civilization after the Second World War, and some people thinking that the state does not punish the teenagers perpareting violence adequately may attempt to lynch them. This paper aims at discussing that the turmoil depicted in the novel may be the indications of an uncivilizing process for Burgess. The writer exhibits that although the teenagers using violence are, in fact, in need of affection and care, and they need the guidance of their parents, the parents do not care for their teenage children since they are busy with earning money. The paper concludes that in this novel, Burgess warns his readers that they should not expect the state to put an end to this uncivilizing process as the state may become totalitarian, and suggests that parents may bring this process to an end by caring about their children. Keywords: Burgess, A Clockwork Orange, civilization, uncivilizing process, teenage violence

Keywords
Burgess, A Clockwork Orange, civilization, uncivilizing process, teenage violence

Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook