The Devil’s Highway: The U.S.-Mexico Border Crossing, Global Influences and Politics
(The Devil’s Highway: Meksika-Amerika Sınırını Geçiş, Global Etkiler ve Politikalar )

Yazar : Ezgi İlimen    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 113
Sayfa : 253-270
2179    1097


Özet
Meksika-Amerika Savaşıyla (1846) başlayıp, 11 Eylül sonrası döneme kadar gelen bu süreçte ABD-Meksika sınırı kriz, anlaşmazlıklar ve uzlaşmanın temsili oldu. ABD-Meksika sınırını geçiş, sınır koruma politikaları ve sınır bölgesindeki yüksek ölüm oranlarıyla medyada geniş yer bulmaktadır. Luis Alberto Urrea yok sayılarak sınır bölgesinde yaşayan ve sınırı geçen Meksikalı göçmenlere kişisel-politik sınır anlatılarında ışık tutmaktadır. 2005 Pulitzer Ödüllerinde kurgusal olmayan anlatılar dalında finale kalan, Urrea’nın The Devil’s Highway (2004) eseri yasadışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bir grup Meksikalı göçmenin ve insan kaçakçılarının Sonoran Çölünde verdiği mücadeleyi anlatmaktadır. Urrea’nın bu eseri, sınır militarizasyonu, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı, bölgedeki şiddet ve cinayetlere işaret ederek, sınırı geçmeye çalışan Meksikalı göçmenlerin hikayelerine yeni bir bakış açısı sunmaktadır. Bu makale, The Devil’s Highway eserinde ABD-Meksika sınırını geçmeye çalışan göçmenlerin tecrübelerindeki tarihi, kültürel, ekonomik ve politik yansımaları incelemektedir. Böylece Urrea yersiz yurtsuzlaşan ve yeniden yer/yurt edinme çabasıyla sınırı Meksika’nın ve Amerika’nın vaatleriyle geçen Meksikalı göçmenleri anlatmaktadır. Meksikalı göçmelerin sınırı geçme mücadelesi Amerikan rüyasının küresel ölçüde popüler kültür, kitlesel medya ve iletişim kanallarıyla desteklendiğine de işaret etmektedir. Para ve yatırımların, insanların ve fikirlerin küresel hareketliliği ışığında, yersiz yurtsuzlaşan Meksikalılar Amerikan toplumu ve ekonomisinde kendilerine yeniden yer/yurt edinme amacıyla ABD-Meksika sınır hattında hayatlarını tehlikeye atmaktadırlar. Bu sebeple, Urrea diplomatik iletişimin ve iş birliğinin sınır politikasının gözden geçirilmesinde ve sınır bölgesinde hayatların kurtarılmasında gerekli olduğunu vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler
"The Devil’s Highway", ABD-Meksika sınırı, yersiz yurtsuzlaşma, yeniden yer/yurt edinme

Abstract
Beginning with the 1846 Mexican-American War and expanding to the post-9/11 era, the U.S.-Mexico borderland has become the embodiment of crisis, conflicts and reconciliation. The border crossing has occupied the headlines with border patrol policies and high death toll of people along the U.S.-Mexico border. Luis Alberto Urrea highlights neglected Mexican border crossers and residents of borderland communities in his personal-political border writing. A Pulitzer Prize finalist for the nonfiction in 2005, Urrea’s The Devil’s Highway (2004) depicts the struggle of a group of undocumented border crossers and human smugglers in the Sonoran desert. Urrea’s border narrative provides an insight into the stories of Mexican border crossers with references to militarization of the border, drug and human smuggling, violence, and murder in the region. This article explores historical, cultural, economic and political repercussions of border crossing experience in The Devil’s Highway. Thus, Urrea portrays deterritorialization and reterritorialization attempts of Mexicans crossing the border in pursuit of Mexican and American promises. Mexican migrants’ border crossing also reveals the global advertisement of American dream in popular culture, mass media and communication networks. With the mobility of capital and investments, people, and ideas, deterritorialized Mexicans risk their lives across the U.S.-Mexico border for reterritorialization in American society and economy. Therefore, Urrea emphasizes the necessity of diplomatic communication and collaboration for a review of border policy and saving lives in the borderland.

Keywords
The Devil’s Highway, the U.S.-Mexico border, deterritorialization, reterritorialization