Dramatik ve Postdramatik Bir Tragedya Paradigması: Simon Stephens’ın Motortown Adlı Oyunu
(A Paradigm of Dramatic and Postdramatic Tragedy: Simon Stephens’s Motortown )

Yazar : Mesut Günenç    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 99
Sayfa : 635-644
    


Özet
Tragedya antik Yunan’dan Rönesans’a ve modern çağa kadar teorisyenler tarafından çalışılmış ve yeniden yorumlanmıştır. Hans Thies Lehmann son çalışması Tragedy and Dramatic Theatre (2016) adlı özgün eserinde tragedyanın yüklendiği görevi analiz eder. Onun ayrıntılı çalışmasında, Lehmann tragedya dönemlerini predramatik, dramatik ve postdramatik olarak sınıflandırır. 21. Yüzyılın başlangıcında dramatik ve postdramatik tragedyalar Sarah Kane, Mark Ravenhill ve Simon Stephens’ın oyunlarında yerlerini almıştır. Simon Stephens’ın dört günde yazdığı oyunu Motortown, dramatik ve postdramatik tragedyaların özelliklerini sunar. Birbirleriyle yapısal bağı olan oyun sekiz sahneden oluşur fakat Stephens monologları tercih ederek hiyerarşik yapıyı bozar ve dramatik metin özelliğinden ayrılır. Performansın sahneleme yapısı oyunun başında yapılan “oyunun dekor kullanılmaksızın sahnelenmesi gerekir” açıklamasıyla yapı bozumuna uğratılır. Bu noktada, oyun geleneksel anlamda fiziksel eylemi ve acıyı göstererek dramatik tiyatroda tragedya anlayışına yeni bir bakış açısı getirir, postdramatik tiyatroda ise geleneksel olmayan şekilde hiyerarşinin yıkılması ve gerçeğin kırılması özelliklerini betimler. Bu çalışma Simon Stephens’ın çağdaş performansında, dramatik ve postdramatik tiyatronun özelliklerinin nasıl ortaya çıktığını ve her iki tiyatroya ait unsurlarının nasıl deneyimlendiğini analiz eder

Anahtar Kelimeler
tragedya, Simon Stephens, dramatik, postdramatik tiyatro, Motortown

Abstract
In accordance with his agenda and poetics, Simon Stephens’s Motortown (2006), staged in the Royal Court Theatre, discovers the relationship between the effects of disturbing happenings on an individual (Danny), his society and family relations. The play itself is the inspired from the contemporary traumatic event and the 7/7 bombings in London. After 9/11, the USA with the UK and their partner countries sent their soldiers to Afghanistan, Iraq and Basra because post 9/11 society was characterized with the war on terror and globalization. The mass death of soldiers in Afghanistan, Iraq and Basra and 7/7 terrorist attacks in London brought about reaction in the West. On account of the war and the government’s decision, on the 15th of February 2003, hundreds of thousands of people, gathering to protest and to expose their opposition in company with the slogans like “George Bush can feel it, Tony Blair can feel it. Turn up the heat” (Jeffery, 2003) have represented social resentment at Iraq war. Stephens, observing the protestation, clarifies that. I was confused by why I felt nervous about the anti-war campaign and the marches on Hyde Park. I was confused by why I felt angry about the moral didacticism of that campaign’s

Keywords
tragedy, Simon Stephens, dramatic, postdramatic theatre, Motortown