Türk ve Alman Kültürü Yansımaları; Renan Demirkan “Üç Şekerli Demli Çay”
(Turkish and German Cultural Reflections in Renan Demirkan's “Black Tea with Three Lumps of Sugar” )

Yazar : Zennube Şahin Yılmaz    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 116
Sayfa : 1091-1104
    


Özet
Renan Demirkan, kendisi de Türkiye’den Almanya’ya göç etmiş biri olarak oradaki problemleri bizzat yaşamış, deneyimlemiş ve bu gözlemlerini, deneyimlerini yapıtlarında kaleme almıştır. Yer yer gerçekten beslenen yapıtları kurmaca figürler, olaylar, mekanlar ile çeşitlendirilerek gerçek-kurmaca bir düzlemde ortaya çıkmıştır. Yazarın kendi hayatından esinlenerek ve anlatıya yer yer kurmacayı dahil ederek kaleme aldığı yapıtları, gerek gerçek olaylar ve kurmaca figürler gerekse gerçek figürler ve kurmaca olaylarla harmanlanarak Almanya’da yaşayan Türklerin hayatlarını örneklendirmiştir. Çalışmamızda ele aldığımız “Üç Şekerli Demli Çay” romanı da yazarın otobiyografisinden kesitler sunan bir yapıt olma özelliği taşımaktadır. Almanya’ya göç eden bir ailenin yaşadıklarını aktardığı bu romanda, ben-anlatıcı perspektifinden Almanya’daki Türkler’in yaşadığı sorunları temel almıştır. Almanya’da yaşayan Türklerin kültürel ikilemine ışık tutan roman, bu ikilemin kaynaklarına ve sonuçlarına yoğunlaşmıştır. Dışarıdan görünen ile iç dünya arasındaki uyuşmazlığın birey üzerindeki etkisine de dikkat çeken yazar, bu bağlamda figürlerini yoğun bir içsel kritik ile karşımıza çıkarmıştır. Yazar, ayrıca kültürel yozlaşmanın esiri olmuş göçmenlerin dünyasını oldukça başarılı bir biçimde yansıtmıştır. Genç bir Türk kadının hastanede doğumu beklediği kısa bir zaman diliminde Türkiye’de bir Anadolu köyünde geçirdiği çocukluk anılarına geri dönerek, ardından da Almanya’daki hayatına dönüş yaparak karmaşık bir çizgide gelişen romanda, sadece göçmenlerin sıkıntıları değil, arada kalmışlığın yarattığı ruhsal sıkıntılara da yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Göç, Göçmen Yazını, Kültür Çatışması, Ötekilik, Yozlaşma

Abstract
Renan Demirkan, a cinema and theater actress as well as a second-generation writer in the field of immigrant literature, migrated from Turkey to Germany and personally experienced the problems there, which she reflected in her works based on her observations and experiences. Her works, which are sometimes nourished by reality, emerge in a realm of reality and fiction, incorporating fictional characters, events, and locations. Drawing inspiration from her own life and incorporating elements of fiction into her narratives, the author exemplifies the lives of Turks living in Germany by blending real events and fictional characters, as well as real characters and fictional events. The novel we are discussing, “Black Tea with Three Lumps of Sugar” also has the characteristic of presenting glimpses from the author's autobiography. In this work, which portrays the experiences of a family who migrated to Germany, the author focuses on the problems faced by Turks in Germany from the perspective of a first-person narrator. The novel sheds light on the cultural dilemma of Turks living in Germany and delves into the sources and consequences of this dilemma. The author also highlights the impact of the discrepancy between the external appearance and the inner world on individuals, presenting her characters with intense internal criticism. Additionally, the author successfully reflects the world of immigrants who have fallen victim to cultural decay. In this complexly developed novel, which takes place in a short period of time when a young Turkish woman awaits childbirth in a hospital, she reflects on her childhood memories spent in a village in Anatolia, Turkey, and then returns to her life in Germany, depicting not only the struggles of immigrants but also the psychological distress caused by being caught in between.

Keywords
Migration, Migrant Literatüre, Cultural Conflict, Otherness, Corruption