• Duyurular
 • Submission

  Manuscript submission for our 2020 issues has 

  ended. Thank you for your interest.


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed. Derg,

  ----------------------------


  2020 sayıları

  2020 yılı sayılarımızın makale

  kabulü sona ermiştir.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Müzik Terapi Uygulamaları ve Bazı Ülkelerdeki Eğitimi
(Practice of Music Therapy and It’s Education in Some Countries )

Yazar : Burçin Uçaner   - Birsen Jelen  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 81
Sayfa : 33-46
3775    1509


Özet
Müzik, tarih boyunca eski Mısır, Çin, Yunan, Orta Asya vb. medeniyetlerinde terapi amacıyla kullanılmıştır. İlkel kabilelerdeki sihirbaz doktorlar, hastanın veya onun bedenindeki kötü ruhun ses ve şarkısını bularak onu iyi etmeye çalışmışlardır. Türkler Orta Asya’da tapınma ve büyünün yanı sıra müziği de iyileştirme amaçlı kullanmış, Selçuklu ve Osmanlılar döneminde pekçok şifahane yaptırmış, müzik terapi üzerine kitaplar yazmışlardır. Afrika’da bazı kabileler bugün dahi müzik terapi geleneğini devam ettirmektedirler. Müziğin tedavideki yakın tarihçesine bakacak olursak; Praglı Müzikterapist Raudnitz, 1848’de psikozlarda ilk defa müziğin tıptaki önemini inceleyen kişi olmuştur. Ardından farklı ülkelerde ardı arkasına çalışmalar başlamış, müzik terapi dernekleri açılmış ve daha sonra da üniversitelerde müzik terapi bölümleri kurulmuştur. Günümüzde ise Avrupa, Amerika ve Asya’da pekçok ülkede lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde müzik terapi eğitimi verilmekte, pekçok dernek ve merkezde çalışmalar yürütülmektedir. Türkiye’de ise müzik terapi konusunda akademik eğitim veren herhangi bir kurum bulunmamaktadır. Ancak son yıllarda açılan dernekler, merkezler, üniversiteler ve kişisel çabalar ile müzik terapi çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmada Norveç, Letonya, Japonya, İngiltere, Arjantin, Brezilya, Mısır ve Türkiye’deki müzik terapi eğitimi ve eğitim veren kurumlar anlatılmış, güncel çalışmalara yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Müzik, Terapi, Eğitim.

Abstract
Throughout history, music has been utilized for therapy by civilizations such as in Egypt, China, Ancient Greece and Central Asia. “Magician doctors” of hunter-gatherer tribes have tried to cure patients through finding the voice and song of the evil spirits which are believed to cause the sickness. Central Asian Turks have used music for therapy and healing, along with worship and casting spells. Later, during the Seljuk and Ottoman periods, they have built therapy houses (şifahane), and written books on music therapy. There are African tribes which continue the tradition of music therapy even today. As for the more recent history of music therapy, we find that in 1848, a music therapist form Prague, Raudnitz, to be the first to investigate the importance of music in medicine, specifically in psychoses. Around this time and forward, studies on music therapy have started in different countries; music therapy associations have been founded; and later in universities, music therapy departments have been established. Currently, music therapy education is provided in undergraduate, graduate and doctoral levels in many countries in America, Europe, and Asia. In addition, many independent foundations and centers are actively doing research on music therapy. In Turkey, however, music therapy education is not provided in any academic institution. Research, studies and performances on music therapy are being carried out by foundations, centers, academicians - usually through personal efforts. This study describes institutions that provide music therapy education and their current studies in Norway, Latvia, Japan, U.K., Argentina, Brazil, Egypt and Turkey

Keywords
Music, Therapy, Education.

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr