• Duyurular
 • Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için makale kabul edilmektedir. 


  CORE Platformundayız...

  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2021-1 / 106. sayı

  Mayıs 2021-2 / 107. sayı

  Ağustos 2021-3 / 108. sayı

  Kasım 2021-4 / 109. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  veya Dergipark

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Öğrencilerin Algısal Öğrenme Stilleri ile Okuduğunu Anlamadaki Başarısı Arasındaki İlişki
(The Relationship between Perceptual Learning Styles and Language Learners’ Success in Reading Tests )

Yazar : Safiye Çiftlikli    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 96
Sayfa : 173-190
5158    1556


Özet
Yabancı dil öğrenme ve öğretme birbiriyle yakından bağlantılı alanlardır. Böylece insanların nasıl öğrendikleri üzerindeki ilgi literatürde oldukça geniş bir alan yer almaktadır. Bu çalışma ENG 101 öğrencilerinin öğrenme stilleriyle okuma sınav sonucu arasında anlamlı fark olup olmadığını esas almıştır. Bu doğrultuda 154 üniversite öğrencilerinin algısal öğrenme stillerini belirledikten sonra yaş, cinsiyet ve milletlerini de dikkate alarak okuma sınav başarısı arasında anlamlı bir bağlantı olup olmadığını amaçlayıp incelemiştir. Bu çalışma, okuma becerisindeki başarı ile algısal öğrenme tarzı arasındaki ilişkilerin incelenmesine dayanan çalışmaların sayısının sınırlı olmasından dolayı önemlidir. Veriler, bireylerin tercih ettiği algısal öğrenme stilleri ile okuma testindeki başarıları arasındaki ilişkiyi araştırmak için katılımcıların tercih edilen algısal öğrenme stillerini ve IELTS okuma testini belirlemek üzere Reid'in PLSPQ'sından toplanmıştır. Verilerin analizinde t-test ve ANOVA kullanılmıştır. Dolayısıyla, bu araştırma hem nitel hem de niceldir. Araştırma sonucunda, IELTS okuma testi sonuçlarında öğrencilerin başarıları arasında anlamlı bir fark bulunmuş ve diğer öğrenci gruplarla ilgili olarak, kinestetik öğrenicilerden önemli ölçüde daha iyi performans gösteren algısal öğrenme tarzı tercih edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Algısal Öğrenme Stilleri, Okuduğunu Anlama, IELTS

Abstract
Learning and teaching styles in learning and teaching foreign languages are two interrelated areas. A study in one of these fields sheds light on the other. Therefore, interest in how people learn and how they prefer learning has increased over the years due to an extensive amount of literature available pertaining to both learning styles and teaching styles. Thus, this research is grounded in clarifying the relationship between ENG 101 students’ preferred perceptual learning styles and their success in a reading test. In this regard, this paper is concerned with identifying the preferred perceptual learning styles of university students (N= 154) considering their age, gender and countries to determine if relationships exist between students’ success in an IELTS reading test and preferred perceptual learning style. This study is significant as the number of studies based on examining the relationships between success in reading skills and perceptual learning styles is limited. Data were gathered from Reid’s PLSPQ to determine the focused participants’ preferred perceptual learning styles and an IELTS reading test to investigate the relationship between individuals’ preferred perceptual learning styles and their success in the reading test. In the analysis of the data, a t-test and ANOVA were applied. Thus, this survey is both qualitative and quantitative. The results show there was a statistical difference between students’ success in the IELTS reading test and preferred perceptual learning style as kinaesthetic learners significantly outperformed other learner groups.

Keywords
Preferred Perceptual Learning Styles; Reading Comprehension, IELTS

Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook