• Duyurular
 • Submission

  Manuscript submission for our 2020 issues has 

  ended. Thank you for your interest.


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed. Derg,

  ----------------------------


  2020 sayıları

  2020 yılı sayılarımızın makale

  kabulü sona ermiştir.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Muğla’da Geleneksel Çocuk Oyuncakları
(Traditional Children’s Toys in Mugla )

Yazar : Bircan Kalaycı Durdu    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 81
Sayfa : 47-53
4437    1439


Özet
Oyuncak, kısaca tanımlamak gerekirse çocuğun oyun oynama aracıdır. Sanayi ve teknoloji alanında yaşanan gelişmelere bağlı olarak oyuncaklar zaman içinde gerek üretildikleri malzeme gerekse form ve üretim biçimi yönünden değişime uğramıştır. Doğal malzemelerle yapılan ve el işçiliği ile üretilen oyuncakların yerini fabrikasyon ürünü oyuncaklar almıştır. Bu oyuncaklar, tek tip, seri ve kimileri de zararlı kimyasal maddeler içeren üretimlerdir. Oysa geleneksel oyuncaklar, çocuğun yaratıcılığını ve tasarım kabiliyetini geliştiren, hayal gücünü yansıtan, içinde bulunduğu kültürden, doğal çevreden izler taşıyan, zararlı kimyevi maddeler içermeyen oyuncaklardır. Biz de yazımızda, Muğla yöresinde çocuğun kendisi, ebeveynleri ya da demirci, marangoz, kaşıkçı gibi bazı zanaatkârlar tarafından, çevrede kolay bulunan ve genellikle doğal olan malzemelerle elde yapılmış oyuncak ve oyun araçları ile bunların günümüzdeki durumunu ele aldık.

Anahtar Kelimeler
Çocuk, Oyuncak, Oyun Araçları, çocuk folkloru

Abstract
Toy is a tool necessary to briefly describe the child’s play. Depending on the developments in industry and technology fields, toys are changed with materials they are produced and both forms of production. Natural and handmade toys are replaced to fabricated ones. These toys, uniform and some series are production, including harmful chemicals. However, traditional toys, which improves the child’s creativity and design capability, reflecting the imagination of the culture in which is found, bearing traces of the natural environment are the toys do not contain harmful chemicals. In the present article, Mugla child it self in theregion, a parent or blacksmith, carpenter, by some craftsmen suchas the spoonbill, easy-around and we usually consider the situation today of them with natural hand-made ingredients toy and game tools.

Keywords
Kids, Toys, Games Tools.kids folklore

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr