• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın makaleleriyle birlikte ORCID ID kayıtlarını da göndermelerini rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilmektedir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale kontenjanı

  dolmuştur.

   

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


MUĞLA’DA GELENEKSEL ÇOCUK OYUNCAKLARI
(TRADITIONAL CHILDREN’S TOYS IN MUGLA )

Yazar : Bircan Kalaycı Durdu    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 81
Sayfa : 47-53
4242    1341


Özet
Oyuncak, kısaca tanımlamak gerekirse çocuğun oyun oynama aracıdır. Sanayi ve teknoloji alanında yaşanan gelişmelere bağlı olarak oyuncaklar zaman içinde gerek üretildikleri malzeme gerekse form ve üretim biçimi yönünden değişime uğramıştır. Doğal malzemelerle yapılan ve el işçiliği ile üretilen oyuncakların yerini fabrikasyon ürünü oyuncaklar almıştır. Bu oyuncaklar, tek tip, seri ve kimileri de zararlı kimyasal maddeler içeren üretimlerdir. Oysa geleneksel oyuncaklar, çocuğun yaratıcılığını ve tasarım kabiliyetini geliştiren, hayal gücünü yansıtan, içinde bulunduğu kültürden, doğal çevreden izler taşıyan, zararlı kimyevi maddeler içermeyen oyuncaklardır. Biz de yazımızda, Muğla yöresinde çocuğun kendisi, ebeveynleri ya da demirci, marangoz, kaşıkçı gibi bazı zanaatkârlar tarafından, çevrede kolay bulunan ve genellikle doğal olan malzemelerle elde yapılmış oyuncak ve oyun araçları ile bunların günümüzdeki durumunu ele aldık.

Anahtar Kelimeler
Çocuk, Oyuncak, Oyun Araçları, çocuk folkloru

Abstract
Toy is a tool necessary to briefly describe the child’s play. Depending on the developments in industry and technology fields, toys are changed with materials they are produced and both forms of production. Natural and handmade toys are replaced to fabricated ones. These toys, uniform and some series are production, including harmful chemicals. However, traditional toys, which improves the child’s creativity and design capability, reflecting the imagination of the culture in which is found, bearing traces of the natural environment are the toys do not contain harmful chemicals. In the present article, Mugla child it self in theregion, a parent or blacksmith, carpenter, by some craftsmen suchas the spoonbill, easy-around and we usually consider the situation today of them with natural hand-made ingredients toy and game tools.

Keywords
Kids, Toys, Games Tools.kids folklore

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr