• Duyurular
 • Submission

  Manuscript submission for our 2020 issues has 

  ended. Thank you for your interest.


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed. Derg,

  ----------------------------


  2020 sayıları

  2020 yılı sayılarımızın makale

  kabulü sona ermiştir.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Düşünce Tarihimizin Eğitimci Simalarından Ayşe Sıdıka Hanım ve Usûl-ı Talîm ve Terbiye Dersleri Adlı Eseri
(Ayşe Sıdıka Hanım and Lessons of Education and Training Methods in History of Turkish Education )

Yazar : Ümüt Akagündüz    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 81
Sayfa : 87-106
3117    1572


Özet
Eğitim tarihimizde belirgin bir konuma sahip olan Ayşe Sıdıka Hanım genç yaşta vefat etmesine rağmen önemli eserler kaleme almıştır. Tanzimat Fermanı’nın ilanı sonrasında eğitimde yaşanan gelişmeler hem erkekleri hem de kadınları etkilemiştir. Dönemin devlet adamları kadın eğitimi üstüne neler yapılabileceğini düşünerek yeni eğitim kurumları açmışlardır. Hatta Usul-i Cedid Hareketi yeni ders kitaplarıyla modern eğitim düşüncesini yaygınlaştırmıştır. Bu hareket sayesinde öğretim hayatını yeniden gözden geçiren eserler kaleme alınmış, özellikle ilköğretim önemsenmiştir. 1872’de doğan Ayşe Sıdıka Hanım bu süreçten doğrudan etkilenmiştir. 1897 yılında yayımladığı “Usûl-ı Talîm ve Terbiye Dersleri” adlı çalışması ilk pedagoji eserlerinden birisidir. Ama eseri önemli kılan temel unsur bir kadın eğitimci tarafından hazırlanmış olmasıdır. Dönemin koşullarında kadın eğitimci, sanatçı, düşünür ve siyasetçi sayısının yetersiz olduğu düşünüldüğünde Ayşe Sıdıka Hanım eserleri ve çabaları ile oldukça dikkat çekmektedir. Beden eğitimi, zihin eğitimi, ahlak eğitimi, zihinsel yetiler, irade, sorumluluk, minnettarlık, içgüdü, saygı ve sevgi gibi konuları eserinde irdelemiştir. Bu konular çerçevesinde makalemizde Ayşe Sıdıka Hanım’ın fikirleri Usûl-ı Talîm ve Terbiye Dersleri’ne göre değerlendirilmektedir. Modern eğitim düşüncesinin çoğu gelişmesinden bahseden bu eser öğretmenlerin çocukların eğitiminde nelere dikkat etmeleri gerektiğini belirginleştirmektedir. r.

Anahtar Kelimeler
Eğitim Bilimi, Kadın, Ders Kitapları, Zihin Eğitimi, Beden Eğitimi,

Abstract
Having a significant place in our education history Ayşe Sıdıka Hanım died young but she had prepared imported works at a short span of time. The developments in education influenced both mans and women after the proclamation of the Imperial Edict. The statesmen of this era made a major contribution woman education by establishing the new educational institutions. As a matter of course new textbooks was written by various educators and thinkers. Ayşe Sıdıka Hanım who was born in 1872 directly was impressed by this period. Lessons of Education and Training Methods (Usûl-ı Talîm ve Terbiye Dersleri) which was published in 1897 was written by Ayşe Sıdıka Hanım. This book is one of the first pedagogy works. Since it is written by a women Ayşe Sıdıka Hanım’s book has a very important position. When the numbers of woman educator, woman artist, woman thinker and woman politician were inadequate in Ottoman State Ayşe Sıdıka Hanım highly attracted attention with hers attempts on the conditions of period. Physical education, idea education, moral education, mental abilities, will, responsibility, gratitude, instinct, love and respect were evaluated in this work by writer. Within this framework this article focuses to understand opinions of Ayşe Sıdıka Hanım and aims to enlighten ıssues of the textbook. The textbook which mentions the developments

Keywords
Pedagogy, Woman, Textbooks, Physical Education, Idea Education, Moral Education.

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr