• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın makaleleriyle birlikte ORCID ID kayıtlarını da göndermelerini rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilmektedir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale kontenjanı

  dolmuştur.

   

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


RUS HALK KÜLTÜRÜNDE İVAN KUPALA GÜNÜ KUTLAMALAR
(CELEBRITIES OF IVAN KUPALA DAY IN THE RUSSIAN FOLK CULTURE )

Yazar : Leyla Çiğdem Dalkılıç    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 81
Sayfa : 151-159
3976    1521


Özet
Hristiyanlık dönemi öncesi Slav halkları arasında büyük öneme sahip olan bayramlar, Hristiyanlığın kabulünden sonra yoğun olarak dinin etkisi altında kalmalarına ve kilisenin baskılarına rağmen günümüze kadar gelip varlıklarını korumayı başarabilmişlerdir. Pagan unsurları taşıyan ve zamanla din ile harmanlanmış olan bu bayramlar günümüzde dini inançtan çok eski bir halk geleneği olarak kutlanmaya devam edilmektedir. Slav halklarının yaz gündönümü bayramı olan İvan Kupala da bunlardan bir tanesidir. Slav halkları arasında güneşin olgunluğa eriştiği anın kutlandığı yaz gündönümü bayramı olan İvan Kupala, sahip olduğu pagan unsurları sebebiyle kilisenin en çok savaştığı bayramlardan biri olmuş, zamanla dinin yoğun etkisi altında kalarak Vaftizci Yahya’nın doğum günü ile bağdaştırılmıştır. Buna rağmen İvan Kupala halkın hafızasından silinmemiş hatta ünlü Rus yazar N.V. Gogol’ün “İvan Kupala Arifesi Akşamı” (????? ???????? ????? ??????, 1830) başlıklı eserine konu olmuştur. Sahip olduğu anlamı kısmen kaybetmiş olan bu bayram, Rusya başta olmak üzere Slav ülkelerinde bir halk geleneği olarak halen kutlanmaktadır. Bu çalışmada, söz konusu bayramın tanımı, kutlanış şekli, geçmiş ve günümüz ile bağlantısı, Rus halkının kültüründe yer etmiş olan inanç ve gelenekler gözler önüne serilecektir.

Anahtar Kelimeler
İvan Kupala, Yaz Gündönümü, Slav Halkı, Ruslar, İnanışlar.

Abstract
Some holidays that had great significance among Slavic people before the advent of Christianity, were able to endure to the present and protect their existance, despite heavy influence of religion and pressure from the church after the adoption of Christianity. Holidays with elements of paganism in time were blended with religions and today they continue to be celebrated as a very old folk traditions rather than religious beliefs. Ivan Kupala, celebrated as a summer solistice holiday amog Slavic peoples is one of them. Ivan Kupala which is celebrated the moment when the sun reaches zenith was one of the holidays which the church waged war against the most, because of its pagan element. In time it lost its meaning under the intense influence of religion, and came to be celebrated as the birthday of John the Baptist. Despite this, Ivan Kupala has not been erased from the memory of the people, it was even the subject of a work by the famous Russian writer Nikolai Gogol entitled “Night before Ivan Kupala Day”. This study will address the definition of the holiday, its celebration, its connection with the past and the present and show the part of the culture of the Russian people, their beliefs and traditions which are ingrained in Russian folk culture.

Keywords
Ivan Kupala Day, Summer Solistice, Slavic People, Russians, Beliefs.

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr