• Duyurular
 • Submission

  Manuscript submission for our 2020 issues has 

  ended. Thank you for your interest.


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed. Derg,

  ----------------------------


  2020 sayıları

  2020 yılı sayılarımızın makale

  kabulü sona ermiştir.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Rus Halk Kültüründe İvan Kupala Günü Kutlamalar
(Celebrities of Ivan Kupala Day in the Russian Folk Culture )

Yazar : Leyla Çiğdem Dalkılıç    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 81
Sayfa : 151-159
4209    1616


Özet
Hristiyanlık dönemi öncesi Slav halkları arasında büyük öneme sahip olan bayramlar, Hristiyanlığın kabulünden sonra yoğun olarak dinin etkisi altında kalmalarına ve kilisenin baskılarına rağmen günümüze kadar gelip varlıklarını korumayı başarabilmişlerdir. Pagan unsurları taşıyan ve zamanla din ile harmanlanmış olan bu bayramlar günümüzde dini inançtan çok eski bir halk geleneği olarak kutlanmaya devam edilmektedir. Slav halklarının yaz gündönümü bayramı olan İvan Kupala da bunlardan bir tanesidir. Slav halkları arasında güneşin olgunluğa eriştiği anın kutlandığı yaz gündönümü bayramı olan İvan Kupala, sahip olduğu pagan unsurları sebebiyle kilisenin en çok savaştığı bayramlardan biri olmuş, zamanla dinin yoğun etkisi altında kalarak Vaftizci Yahya’nın doğum günü ile bağdaştırılmıştır. Buna rağmen İvan Kupala halkın hafızasından silinmemiş hatta ünlü Rus yazar N.V. Gogol’ün “İvan Kupala Arifesi Akşamı” (????? ???????? ????? ??????, 1830) başlıklı eserine konu olmuştur. Sahip olduğu anlamı kısmen kaybetmiş olan bu bayram, Rusya başta olmak üzere Slav ülkelerinde bir halk geleneği olarak halen kutlanmaktadır. Bu çalışmada, söz konusu bayramın tanımı, kutlanış şekli, geçmiş ve günümüz ile bağlantısı, Rus halkının kültüründe yer etmiş olan inanç ve gelenekler gözler önüne serilecektir.

Anahtar Kelimeler
İvan Kupala, Yaz Gündönümü, Slav Halkı, Ruslar, İnanışlar.

Abstract
Some holidays that had great significance among Slavic people before the advent of Christianity, were able to endure to the present and protect their existance, despite heavy influence of religion and pressure from the church after the adoption of Christianity. Holidays with elements of paganism in time were blended with religions and today they continue to be celebrated as a very old folk traditions rather than religious beliefs. Ivan Kupala, celebrated as a summer solistice holiday amog Slavic peoples is one of them. Ivan Kupala which is celebrated the moment when the sun reaches zenith was one of the holidays which the church waged war against the most, because of its pagan element. In time it lost its meaning under the intense influence of religion, and came to be celebrated as the birthday of John the Baptist. Despite this, Ivan Kupala has not been erased from the memory of the people, it was even the subject of a work by the famous Russian writer Nikolai Gogol entitled “Night before Ivan Kupala Day”. This study will address the definition of the holiday, its celebration, its connection with the past and the present and show the part of the culture of the Russian people, their beliefs and traditions which are ingrained in Russian folk culture.

Keywords
Ivan Kupala Day, Summer Solistice, Slavic People, Russians, Beliefs.

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr