• Duyurular
 • Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için makale kabul edilmektedir. 


  CORE Platformundayız...

  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2021-1 / 106. sayı

  Mayıs 2021-2 / 107. sayı

  Ağustos 2021-3 / 108. sayı

  Kasım 2021-4 / 109. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  veya Dergipark

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Nureddin Ferruh’un Postmodernimsi Bir Çocuk Olarak Portresi
(The Portrait of Nureddin Ferruh as a Postmodernish Child )

Yazar : Fırat Caner    
Türü :
Baskı Yılı : 2018- Kasım
Sayı : 96
Sayfa : 53-64
3747    1264


Özet
Nureddin Ferruh, 1896’da -henüz 17 yaşındayken- pek çok ustanın var olduğu Osmanlı edebiyat ortamında kendi şiir anlayışını bir manifesto olarak yazma ve yayımlama cesareti gösterir. Bu manisfestoda savunduğu yeni bir şiir anlayışının fikrî temelleri dönemin bütün genç yazarları üzerinde etkili olan Recâizade Mahmud Ekrem’in Talim-i Edebiyat’ında, esin kaynağı ise Abdülhak Hâmid’in şiirlerinde ve tercüme şiirlerdedir . Nitekim Nureddin Ferruh kendi şiir anlayışını açıklar ve savunurken Recaizâde Mahmud Ekrem ve Abdülhak Hâmid’in şiirlerinden alıntılar yapar ve bu vesileyle kendi bakış açısını ve varsayımlarını meşrulaştırmaya çalışır. Onun yaşına göre pek cüretkâr olduğu söylenebilecek bu hamlenin ardında, Batılı bir eğitim/öğretim yordamıyla hiyerarşi algısı örselenmiş (yahut teşekkül etmemiş) yeni bir neslin mensubu yani postmodern bir çocuk olması vardır.

Anahtar Kelimeler
Osmanlı, şiir, postmodernizm, batılılaşma, manifesto

Abstract
In 1896, when he was only 17 years old, Nureddin Ferruh ventured to publish his particular understanding of poetry as a manifesto in the presence of numerous masters in Ottoman literary scene. The intellectual foundation of this manifesto in which Ferruh offered a new understanding of poetry was based on Recaizade Mahmut Ekrem’s Talim-i Edebiyat (Discipline of Literature) which exercised significant influence on young authors; and Ferruh’s source of inspiration was the poetry written or translated by Abdulhak Hamid. As a matter of fact, when clarifying and justifying his particular understanding of poetry, Ferruh cites poems of Recaizade Mahmut Ekrem and Abdulhak Hamid thereby he attempts to legitimise his perspective and assumptions. Beyond taking this step, affirmingly a bold one considering his age, there lies the reason that Ferruh belonged to a new generation, that is to say, he was a postmodern child whose sense of hierarchy had been disrupted (or had not been formed at all) through the Western education.

Keywords
Ottoman, poetry, postmodernism, westernization, manifest

Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook