• Duyurular
 • Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için makale kabul edilmektedir. 


  CORE Platformundayız...

  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2021-1 / 106. sayı

  Mayıs 2021-2 / 107. sayı

  Ağustos 2021-3 / 108. sayı

  Kasım 2021-4 / 109. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  veya Dergipark

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Sömürgecilik Sonrası Londra’ya Göç: Zaide Smith White Teeth ve Hanif Kureishi the Budha of Suberbia
(Migration to Postcolonial London: Zaide Smith White Teeth and Hanif Kureishi the Budha of Suberbia )

Yazar : Nazan Tutaş    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 96
Sayfa : 29-36
3845    1447


Özet
Edward Said’e göre ‘sömürgecilik’ bölgesel istila ve yerleşme anlamına gelmektedir (2003, s.8). Sömürgecilik Sonrası ise sömürgeciliğin tersi olarak anlatılabilir. Yani eski sömürgelerden gelenlerin bölgeyi istilası ve yerleşmesi denebilir. İkinci Dünya Savaşından sonra gerçekleşen göç hareketlerinde özellikle dikkat çeken İngiltere’ye yapılan göçlerdir. 1950 sonrası İngiliz romanı daha çok eski sömürgelerden göç eden yazarların romanlarının yaygın olduğu bir dönemdir. Özellikle önceki emperyal başkent Londra bu şekilde eski sömürge ülkelerden göç eden yazarlarla dolar. Bu yazarlar romanlarında İkinci Dünya Savaşı sonrası eski sömürge ülkelerinden İngiltere’ye göçen ailelerin İngiltere doğumlu çocuklarının yaşamış olduğu kimlik krizinin edebiyattaki yansımalarını anlatırlar. Bu çalışmanın amacı da Sömürgecilik sonrası Londra’ya göç eden yazarlardan ikisi, Jamaika kökenli Zaide Smith’in White Teeth ve Pakistan kökenli Hanif Kureishi’nin The Budha of Suberbia adlı romanlarında, göçmenlerin ve sonraki nesillerin yaşadıkları göç ve kültür sorunlarını nasıl yansıttıklarını göstermektir. Bu çalışmanın sonucuna göre, İngiltere’den başka bir yurt bilmeyen İngiltere doğumlu Kureishi ve Smith gibi ikinci kuşak yazarlar, İngiliz kimliğine yeni tanımlar ve çok kültürlü İngiliz toplumuna yeni bakış açıları sunmuşlardır.

Anahtar Kelimeler
sömürgecilik, sömürgecilik sonrası, Londra, göç, kültür, Zaide Smith, Hanif Kureishi

Abstract
According to Edward Said, ‘colonialism’ means regional invasion and settlement (2003, s.8). Post Colonialism can be described as the opposite of colonialism. That is, those who come from the old colonies may try to invade and settle the region. What attracted particular attention in the migration movements that took place after the Second World War is the immigration to England. The post-1950 British novel is a period in which the writers who migrated from old colonies are more prevalent. In particular, the former imperial capital, London, is filled with writers who emigrated from the former colonial countries. These authors describe in their novels the literary reflections of the identity crisis of British born children who immigrated to England from the former colonial countries after the Second World War. Therefore, the aim of this paper is to present how Zaide Smith of Jamaica and Hanif Kureishi of Pakistan, who immigrated to post-Colonial London after the colonialism, in their novels White Teeth and The Budha of Suberbia, reflect migratory and cultural problems immigrants and later generations experienced. As second generation authors, This study concludes that, British-born Kureishi and Smith, who do not know a homeland other than England, have introduced new definitions to the British identity and new perspectives on the multicultural British society.

Keywords
colonialism,post-colonialism, London, migration, culture, Zaide Smith, Hanif Kureishi

Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook