• Duyurular
 • Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için makale kabul edilmektedir. 


  CORE Platformundayız...

  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2021-1 / 106. sayı

  Mayıs 2021-2 / 107. sayı

  Ağustos 2021-3 / 108. sayı

  Kasım 2021-4 / 109. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  veya Dergipark

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Dünya Mitlerinde Yılan
(Snake in the World Myhts )

Yazar : Medine Sivrı   - Canan Akbaba  
Türü :
Baskı Yılı : 2018- Kasım
Sayı : 96
Sayfa : 53-64
5797    6653


Özet
Bu makalede yılan, Türk, Sümer, Mısır ve Hint mitlerinde karşılaştırmalı olarak arketipsel inceleme yöntemi ile ele alınmıştır. Çalışmada mitlerin başlangıcı olan ve en eskileri arasında sayılan Sümer mitleri, Hint mitleri, Mısır mitleri ve kendi kültürümüzü de ifade etmek adına Türk mitleri yer almıştır. Ele alınan mitlerde yılanın düalist yapısı iyi-kötü, eril-dişil, aydınlık-karanlık gibi zıtlıkları sembolize edilerek gösterilmeye çalışılmıştır. Farklı toplumların benzer mitlerinde yer alan yılanın arketipsel bağlamda ilk örneklerine değinilecek ve bu ortak mitlerin birbirleriyle olan bağlantısı üzerinde durulacaktır. Mitler, geçmişten günümüze kadar kültür aktarımı yapan ve ait olduğu toplum hakkında bilgi veren önemli aracılardır. Yılanın benzerlik taşıdığı bu mitler karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Karşılaştırmalı inceleme sayesinde mitlerin toplumların bilinçaltlarında nasıl benzer şekilde gün yüzüne çıktıkları gösterilmeye çalışılacaktır. Yılan, incelenen mitlerde ortaya konan veriler doğrultusunda yaratıcı, iyileştirici ve şeytan olarak üç başlık altında sınıflandırılmıştır. Yılanın çeşitli sınıflandırılmaları Jung’un ortaya atmış olduğu anne, büyük bilge, hilebaz ve yeniden doğuş arketipleriyle açıklanmaya çalışılmıştır

Anahtar Kelimeler
yılan, mit, arketip, karşılaştırmalı mitoloji

Abstract
In this study, the snake will be analysied in the Sumerian, Egyptian, Indian and Turkish myths. Archetypal analysis method will be used. Sumerian, Egyptian and Indian myths, known as arising and being regarded as the oldest myths ever, will be studied. Turkish myths will be studied to state our culture. Dual character of the snake will be showed as good-bad, masculine-feminine, bright-dark. These features will sembolize their contast in different myths. The snake, taking part in similar myths of different cultures, will be handled as the first examples of archetypes. Also these myths will be handled in similar aspects. Myths make culture transfer from past to present and give knowledge about the society, to which they belong. These myths that the snake is similar to snake in other cultures will be studied comparatively. Comparative study aims to Show how the myths take part in the subconscious of different cultures in similar ways. In the direction of informations about snake, the snak will be classified as being creative, devilish and being a healing figüre. The archetypes of Jung will be used to explain mother, trickster, rebirth and great wise figure in the snake myths.

Keywords
snake, myth, archetype, comparative mythology

Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook